Гантова диаграма

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Ganttchart.jpg

Гантовата диаграма е диаграма, която показва графически някакъв план.

Същност

Гантовата диаграма показва начална и крайна дата на определен проект и обобщение на основните му елементи. Някои Гантови диаграми показват също зависимост (т.е. предимство на мрежата) на връзките между дейностите. Гантовите диаграми могат да се използват за показване на така наречените percent-complete shadings и вертикалната линия “TODAY”.

Синоними

Мilestones chart, project bar chart, activity chart.

История

Първият познат инструмент от този тип е разработен през 1896 от Карол Адамиески, който го нарича harmogram. Адамиески не публикува графика си преди 1931 година само на полски език. Графиката придобива известност след Хенри Гант (1861-1919), който съставя своята диаграма между 1910-1915. През 1980 година персоналните компютри позволяват широкото използване на тези комплексни и сложни диаграми на Гант. Първите приложения за компютър са предназначени предимно за мениджъри и ръководители на проекти. С появата на интернет и повишаването на сътрудничеството по мрежата в края на 90-те години на 20 век, Гантовите диаграми стават неразделна част от уеб-базираните приложения.

Предимства и недостатъци

Гантовите диаграми са се превърнали в основни техники за представяне на фазите и дейностите на проектовите структури, така че да бъдат разбираеми за по-голяма аудитория от хора.

Грешка,която допускат тези, които се опитват да се сравняват с дизайна на Гантовата диаграма е, че е опитват да определят структурата на работния проект заедно с дейностите по график.

Тази практика е много трудно да се следва по стопроцентовото правило. Въпреки,че Гантовата диаграма лесно се прилага за малки проекти, тя може да стане доста трудна за приложение на проекти с повече от 30 дейности.

По-големите Гантови диаграми е твърде възможно да не са подходящи за повечето компютри. Голям недостатък е,че Гантовите диаграми показват много малко информация за единица площ от дисплея. Това означава,че проектите често са доста по-сложни,отколкото са описани в диаграмата. Тя показва само част от тройната константа- цена,време и обхват на проекта.

Освен това, Гантовите диаграми не представят размера на проекта или относителния дял на работните елементи.

Голям недостатък на Гантовите диаграми е, че показват планирания хорариум като константа. На практика, много дейности са пред-натоварени или след-натоварени от работния план и затова диаграмата може действително да обърка действителния ход на графика на изпълнение.

Вижте още

Източници

  • Clark Wallace 1880-1948, Trabold Frank W, The Gantt Chart, A Working Tool Of Management
  • Pam Stanton, The Project Whisperer: Understanding The Human Part of The Gantt Chart
  • John Walkenbach, Excel Charts
  • Wallace Clark, The Gantt Chart: A Working Tool of Management
  • Michael Watson, Understanding Project Management

Външни препратки