Външни данни

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Външните вторични данни се подразделят на количествени и качествени. Количествените включват статистически и синдикатни данни, а качествените – бизнес справочници, публикации и др.

Същност

Най-лесно достъпни и в голямата си част безплатни са статистическите данни. Те се произвеждат от официалната статистическа институция на страната (Национален статистически институт) и ведомствените статистически служби на министерствата и агенциите.

НСИ у нас издава годишно Статистически годишник, в който са публикувани данни за националното стопанство, демографски данни, данни за жилищния фонд и др. Данните в годишника са дадени във времеви редове, което прави възможно проследяването на динамиката на интересуващите ни показатели по години. В годишника е приведена и информация за използваната методология за придобиването на данните, както и съответните дефиниции на показателите. Основните данни на годишника са публикувани в по-съкратено издание на НСИ – Статистически справочник.

Освен НСИ полезни за множество изследвания са данните, събирани от други ведомства, сред които трябва да посочим: Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министврство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Агенция „Митници” и др.

Предлагането на синдикатни данни (данни, които са произведени от изследователски агенции и се продават без ограничение, обикновено на абонаментен принцип) е относително скромно. Основни представители на търговските панели са Nielsen,на потребителските - Gfk и BBSS, нателеметричните - Gfk и TV Plan.

Качествени вторични данни са предоставени от различни справочници като Фирмена Енциклопедия, Български бизнес справочник, Български бизнес каталог, Yellow Pages, Golden Pages. Качествените вторични данни са също така предмет на специализирана маркетингова и друга бизнес литература – вестник Пари, Капитал, Банкер, списание Мениджър и др.

Вижте още

Източници

Външни препратки