Обкръжаваща среда

от Администрация и управление
(пренасочване от Външна среда)
Направо към: навигация, търсене

Обкръжаващата (външната среда) е съвкупност от външните условия (фактори, сили, институции) и ограничения, в които организацията функционира.

Същност

Външната среда се превръща в източник на смущаващи въздействия върху стопанската дейност на организацията и на проблеми за нейните мениджъри. Същевременно организацията съществува и функционира като ползва ресурси от външната среда и реализира своите стоки, задоволявайки потребностите. Организацията и външната среда съществуват в една тясна непрекъсната връзка. Организацията не може да й окаже контрол, може само косвено да влияе и да я променя. Организацията главно се приспособява и компенсира външните влияния върху своята стопанска дейност чрез вътрешните си променливи. В този смисъл управлението на организацията е зависимо от външната среда, затова и управленските решения на мениджърите следва да са съобразени с нея.

Като аналог на понятието „външна среда”, което се използва предимно при прилагане на системен подход при изучаването на организацията, в научната литература по мениджмънт се среща понятието „околна среда”, което подчертава социалната същност на организацията и външните й връзки.

Подобно звучение има и ключовата идея в теорията за организацията като отворена система. Според тази теория организацията е зависима от своята външна среда, а самата външна среда е повече или по-малко променлива и сложна. Това схващане е противоположно на схващането, че организацията се развива в едни и същи условия и че управленските решения са еднотипни, независимо какви са външните условия.

Практиката на различни организации по света и у нас показва, че е по-добре мениджърите да познават външната среда, за да вземат по-ефективни управленски решения в една конкретна ситуация, в която се намира тяхната организация.

Вижте още

Източници

  • Външна среда на организацията
  • Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал
  • Игорь Борисович Гурков, Стратегия и структура корпорации
  • Ирина Павловна Гурова, Мировая экономика
  • Отг. ред. и състав. Катя Владимирова, Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България
  • Марин Гълъбов, Икономика на промишленото производство
  • Николай Ал. Гълъбов, Данъците като елемент от механизма за управление на социалистическата икономика
  • Дейвид Ф. Д`Алесандро, Мишел Оуенс, Войната на марките : 10 правила за създаване на марка победител
  • Валентин Иванов Стоев, Трудът - път и съдба
  • Божана Стоева, Здравко Здравков, Европейски програми за подпомагане на икономическото развитие и бизнеса в България

Външни препратки