Вторични пазари на облигации

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Вторичните пазари на облигации са вторичен пазар, на който облигациите се продават от един притежател/облигационер на друг.

Същност

Цените се установяват според търсенето и предлагането и силно се влияят от очакванията на участниците относно размера на лихвата и инфлацията, колко купонни плащания и колко време остават до падежа. Цената на облигациите на вторичния пазар варира в много по-малка степен, отколкото борсовата цена на акциите, тъй като цената на облигациите на вторичния пазар е зависима от пазарния лихвен процент.

Облигациите са считани за по-ниско рискови активи в сравнение с акциите. В повечето случаи облигациите са обезпечени с активи (имущества, ценни книжа, вземания), които се осребряват в случай на невъзможност да се обслужва заема. За разлика от акциите, облигациите (когато емитентът е фирма) не дава право на глас в Общото събрание на акционерите, нито участие в управлението, нито дивидент.

Вижте още

Източници

Външни препратки