Вторичен пазар

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Вторичните пазари (от англ. ‘’secondary market’’) са фондови пазари, на които се търгуват вече емитирани ценни книжа.

Същност

На вторичния пазар на ценни книжа се извършват всички покупки и продажби на ценни книжа след пускането им на първичния пазар. Всички ценни книжа имат първичен пазар, но единствено тези с широко признати характеристики и правна прехвърляемост имат вторичен пазар.

Обикновено ценните книжа се емитират от хиляди компании, банки, държавни органи и за нормалното функциониране на вторичния пазар и на процеса на инвестиране е необходима ясна представа за степента на риска по тях.

Вторичният пазар е необходим преди всичко, за да могат инвеститорите във всеки момент да осъществят покупко-продажба на ценни книжа, т.е. дадена форма на вложения на средства да е по-гъвкава от обикновените кредити. Развитието на вторичния пазар се определя от много фактори, включително тяхната прехвърляемост, стандартните номинални количества, стандартните падежи и достъпа до характеристиките на емисията.

Вижте още

Източници

Външни препратки