Внедряване на ERP-система

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Процесът започва с подробно и обстойно проучване на клиентските нужди, наличните бизнес процеси, особености на дейността на фирмата.

Същност

Самото внедряване отнема няколко месеца - в най-добрия случай 2-3 месеца. През това време в проекта се ангажират както екип специалисти на фирмата-внедрител, така и екип от висши мениджъри от страна на потребителя. Тяхното участие е от ключова важност за успеха на проекта - липсата на ангажираност от страна на потребителя е 99% гаранция за провал. Има и случаи, когато внедряването се проточва във времето доста повече. В крайна сметка времето не е определящо за крайния успех - възможно е дори след две години работа внедряването може да не постигне успех.

След края на процеса по внедряване се проследява нивото на подобрение на мениджмънта във фирмата-клиент. За целта се използват утвърдени практики и методологии за тестване на резултатите чрез определени 'key success factors' – ключовите фактори за успеха. Успехът на внедряването на системата до голяма степен се измерва и чрез степента на постигане на първоначално определена от клиента цел. Когато потребителят е определил дадена задача, заради която купува ERP, то крайният резултат - постигането на целта, е показател за успеха на внедряването.

Съществуват, условно, два сценария за внедряване на ERP. Първият от тях предполага системата да се адаптира към бизнеса на фирмата. Това е възможно, ако тя по принцип има добри бизнес - структури и процеси. Във втория случай се налага обратното - напасване на бизнеса към самата система. Това е болезнен процес за самата фирма и за нейните служители, но от друга страна в големите, утвърдени ERP системи е заложено огромно ноу-хау, базирано на най-добрите бизнес-практики по света. Иначе казано, внедряването на такава система се явява оздравителен процес за фирмата.

При внедряване на ERP софтуер е изключително важно мениджърите да са наясно как искат да се развива бизнесът във времето - какво ще представлява той след 6 месеца, година, 2 години, казва Сакис Казакис, маркетинг-мениджър на Delta Singular. Плановете за бъдещото разрастване и развитие а компанията се явяват един от определящите фактори при избора на ERP система.

Проблеми при внедряване и използване

Лаптоп

В процеса на внедряване и експлоатация на ERP-система могат да се появят трудности в следните направления:

 • голяма част от специалистите и ръководителите във фирмата “говорят на различни езици”;
 • ръководители от ниското и средно, а често - и високо, ниво на управление, водени от лични интереси, се съпротивляват негласно, но яростно, на новите технологии;
 • значителна част от специалистите се стремят да запазят статуса си на “незаменими” и се противопоставят на новостите;
 • не са малко хората, предпочитащи бедната безотговорност и рутина пред богатата отговорност и мислене;
 • независимо от “внедрените” до момента системи, значителна част от ключовата информация “се пази в умовете”, твърде много решения се вземат интуитивно, твърде много “красиви” отчети не се базират на реални данни, твърде много взаимосвързани “нормали” са противоречиви;
 • реалните излишъци на едни ресурси и недостиг на други са достигнали застрашителни размери;
 • изглеждащата до момента “единствено възможна” и, затова, “оптимална” организация на създаване на продукт, в същност е доста хаотична и неикономична;
 • част от персонала (интересно - от най-ниско и от високо ниво) започва да “гледа навън” и скоро напуска;
 • хора, притискани до момента от “авторитети”, показват завидни професионални качества;
 • отхвърлените в началото съвети на консултантите се приемат по принуда, но след огромна загуба на време и нерви;
 • “спестените” в началото средства за консултантски услуги се превръщат в значителни загуби на по-късен етап;
 • внедряването на ERP-концепциите и съответната система няма край - на всеки етап възникват все нови идеи и възможности.

Тези и други специфични трудности, които се появяват по време на внедряването и развитието на Интегрираните информационни системи в управлението са пречка при плавното им реализиране в практиката, но предимствата, които могат те да реализират са движещата сила, както и лавинообразното нарастване на наличната информация кара организациите да инвестират време и ресурси в това направление, за да си осигурят конкурентно предимство или да се доближат до първите в отрасъла.

Вижте още

Източници

 • Laudon Kenneth, Jane Price Laudon.  Management information systems.  2002
 • Харизанова М., Н. Миронова. Комуникации в управлението. Авангард Прима. София 2008г.
 • ERP системи

Външни препратки