Вмъкване на ASCII знак в документ

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Vmukvanenaasciiznakvdokument.gif

Вмъкване на ASCII знак в документ изисква Excel, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Word или Visio.

Същност

Освен въвеждането на знак от клавиатурата, можете да използвате кода на символа като клавишна комбинация За да вмъкнете символа за градус например, трябва да натиснете и задържите клавиша ALT и да въведете 0176 на цифровата клавиатура.

За да въведете ASCII знак от таблиците по-долу, натиснете и задръжте клавиша ALT, докато въвеждате цифровия еквивалент. За да вмъкнете символа за градус например, трябва да натиснете и задържите клавиша ALT и да въведете 0176 на цифровата клавиатура.

ЗАБЕЛЕЖКА! За въвеждането на числата трябва да използвате цифровата клавиатура, а не основната. Проверете дали клавишът NUM LOCK е включен, ако клавиатурата го изисква за въвеждане от цифровата клавиатура.

Vmukvanenaasciiznakvdokument1.gif

Печатаеми ASCII знаци

Числата 32–126 съответстват на знаци от клавитурата, които можете да видите при преглед или печат на документи. Числото 127 отговаря на командата DELETE.

Разширени печатаеми ASCII знаци

Разширените ASCII знаци отговарят на нуждата от повече знаци. Разширената ASCII таблица включва 128 знака от стандартната ASCII таблица (числата 0–32 се показват в следващата таблица), както и още 128, като общо знаците са 256. Въпреки тези допълнителни знаци, в някои езици има символи, за които дори 256 знака не достигат. Поради тази причина ASCII таблицата има няколко разновидности с цел да обхване регионални знаци и символи.

Например, ASCII таблицата, позната още като ISO 8859-1, се използва от много софтуерни програми за езици в Северна Африка, Западна Европа, Австралия и Африка.

ASCII управляващи непечатаеми знаци

Числата 0–31 в ASCII таблицата съответстват на управляващи знаци, които се използват за управление на периферни устройства като принтери. Например, 12 съответства на функцията за подаване на лист/нова страница. Тази команда инструктира принтера да пропусне горната част на следващата страница.

Допълнение на ASCII таблицата

Друга по-нова таблица със знаци е т. нар. Unicode таблица. Тъй като е много по-голяма, тя съдържа 65 536 знака, а не 128 или 256. Този по-голям обем позволява на повечето знаци от различни езици да бъдат включени в един набор от знаци.

Вижте още

Източници

Външни препратки