Влияния на околната среда

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Влияния на околната среда - могат да оказват влияние на бизнеса в две насоки ,положителни и отрицателни. Положителните се изразяват чрез успешното управление на продажбитe, а отрицателните чрез увеличаването на цените на добрите продажби или увеличаването на функционалните разходи.

Конкурентни сили

Добрият бизнес зависи от способностите му да генерира печалба,независимо от външните фактори ,които му влияят. Докато повечето сили на околната среда са извън компанията, тя все още може да успее докато потенциалните въздействия на подобни сили се признават и планът се поставя на мястото си за намаляване на тези ефекти.

Конкурентните сили са базовото начало за анализиране на индустрията.Този термин описва интензивността на конкуренцията между компаниите в индустрията.Ако входът към една индустрия е лесен, тогава конкурентните сили задължително ще бъдат високи. Ако съществува възможност клиентите лесно да използват и преминават към продукти заместители, то тогава конкурентните сили отново ще бъдат високи.

В практиката са известни пет модела конкурентни сили, създадени от Майкъл Портър.

Интензитет

За повечето индустрии, интензивността на конкурентните сили е главният определящ фактор за конкурентноспособността на индустрията.

Конкурентното съперничество може да се основава на величини, като цената, качеството и иновациите.Технологичният напредък предпазва компаниите от конкуренция. Това се отнася за продукти и услуги.Фирмите, които имат успех с въвеждането на нови технологии са в състояние да определят по-високи цени и да постигат по-висока печалба, докато конкурентите ги имитират.

Сила при преговори

  • Силата за преговори на клиентите, също е описана като пазар на всички продукти:възможността на клиентите да поставят определена фирма под напрежение, което се отразява и на чувствителността на клиентите за промяна на цената.
  • Силата за преговори на доставчиците е описана като пазар на суровини. Доставчици на суровини, работна сила и услуги(като експертиза) на фирмата, могат да бъдат извор на енергия за фирмата ,когато има няколко заместители. Доставчиците могат да откажат да работят за фирмата или да поискат заплащане на прекалено висока цена за предмети единствени по рода си.

Kонкуренти

Печеливши пазари, които носят висока възвръщаемост, ще привличат нови фирми.Това води до много нови участници на пазара, което в крайна сметка ще намали доходността на всички фирми в бранша. Освен ако навлизането на нови фирми не може да бъде блокирано от операторите, необичайният процент печалба ще падне в посока към нулата. (perfect competition).

Продукти-заместители

Наличието на продук извън сферата на общите продуктови граници, увеличава склонноста на клиентите да преминават към алтернативни заместители.

Правителствени регулации

Агенции като американската Агенция за защита на околната среда(АЗОС), контролират бизнесите и въздействията, които могат да имат върху околната среда. Подзаконовите актове могат да диктуват как бизнесът произвежда своите продукти, а също така и как се разпорежда със своите оtпадъчни материали. Неспазването на тези правила може да доведе до големи глоби и дори прекратяване на бизнеса.

Съществуват десетки наредби за околната среда, които се прилагат за малкия бизнес. АЗОС и други агенции подпомагат малкия бизнес в осъзнаването на редица специфични изисквания.Тези изисквания съдържат текстове, които предполагат, че собствениците на предприятия трябва да се съобразяват с редица федерални разпоредби.

Инфраструктура

Едно от ключовите влияния на околната среда, с който бизнесът трябва да се справя е възможността да доставя продуктите си. Докато бизнесът може да оказва влияние върху някои фактори като превозни средства и трнспорт на стока, той не може да контролира други, които съществуват вътре в инфраструктурата(транспортната мрежа на пътищата и ЖП линиите). Инфраструктурата трябва да включва пътища, подходящи за подпомагане на трафика в дадена област.

Ресурсна наличност

Производството зависи от наличността на ресурсите, необходими за производството на продукт. Ако ресурсите са ограничени поради ниското производството на растения(например), бизнесът може да пострада от това. Климатичните влияния на околната среда могат да определят, колко успешен ще е бизнесът и дали ще се справи с търсенето. Бизнесът зависи от невъзобновяеми ресурси като минерали или полезни изкопаеми и е по-вероятно да бъде засегнат от тези фактори на природата.

Природни бедствия

Може би най-непредсказуемите влияния на околната среда, които засягат бизнеса са природните бедствия. Наводненията са най-разпространените и често срещани природни бедствия, които застрашават бизнеса според Федералната агенция за управление на ивънредни ситуации.

Демографска среда

Промените в демографската среда са друг външен фактор, който може да повлияе на бизнеса. Промените в демографската среда се появяват вследствие на безброй причини и понякога изместват по важност дори критиките на клиента. Скъпият начин на живот или липсата на достатъчно зелени площи кара хората да преминават от едно на друго място. За бизнеса това движение може да окаже огромен ефект.

Вижте още

Източници

  • Ralf Eriksson, Jan Otto Andersson Elements of Ecological Economics 2010
  • Ed. Ken Conca, Geoffrey D. Dabelko Green Planet Blues 2004 Westview
  • Ed. by Sven E. Jorgensen, Fu-Liu Xu, Robert Costanza Handbook of Ecological Indicators for Assessment of Ecosystem Health
  • Christoph Knill, Duncan Liefferink Environmental politics in the European Union 2007 Manchester University Press
  • Paruedee Nguitragool Environmental Cooperation in Southeast Asia : ASEAN's regime for transboundary haze pollution
  • Walter A. Rozenbaum Environmental Politics and Policy 2008 CQ Press
  • Ed. by Corrado Clini, Ignazio Musu, Maria Lodovica Gullino Sustainable Development and Environmental Management
  • Румен Аврамов Комуналният капитализъм : Из българското стопанско минало : В 3 т.

Външни препратки