Видове ценови стратегии

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Влияние върху цените оказват различни условия и допълнителни разходи, каквито са например разходите по доставката. Съществуват пет вида ценови стратегии.

Недискриминационна цена

Недискриминационна цена — при нея към фабрично заводската цена се прибавят разходите за доставката, в зависимост от разстоянието на фабриката до потребителя. Разходите за доставка също така се основават на вътрешните или международните тарифи превоз.

Единна цена на доставка (Uniform delivery price)

Единна цена на доставка (Uniform delivery price) — при нея транспортните или доставните разходи са осреднени, така че навсякъде цената е еднаква.

Дискриминационна специална цена

Дискриминационна специална цена - за такава цена се говори, когато нормалната конкурентна ситуация се смени с монополна — например в един голям хотел по правило за цигарите се плаща по-скъпо, отколкото в магазините на улица, на която съперничещите си търговци са един до друг.

Ценообразуване по базисната точка (Basic point pricing)

Ценообразуване по базисната точка (Basic point pricing) - цената варира според транспортните разходи, които зависят от отдалечеността от източника на доставката. Тази цена е сходна с недискриминационната цена. Разликата се състои в това, че при недискриминационната цена потребителят знае фабрично-заводската цена и добавката за доставка, докато във втория случай той възприема цената на мястото на продажбата. Горивата са обект на такова определяне на цената.

Многобазисно ценообразуване

Многобазисно ценообразуване - при него цената се променя и увеличава с преминаването на продукта през различни прекупвачи, докато стигне до потребителя. В тази категория попадат пресните храни, като цената, получавана от производителя, е твърде ниска в сравнение с тази, определена от крайния търговец на дребно.

Вижте още

Източници

Външни препратки