Видове ценни книжа

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Ценните книжа се разделярт на няколко големи групи.

Ценни книжа с променлив доход

Акции

Виж:

Ценни книжа с фиксиран доход

Ценни книжа с фиксиран доход са вид дългови финансови инструменти ,което по своята същност значи, че притежателят им се идентифицира като кредитор. Представител на тази група ценни книжа е облигацията. Облигацията е своеобразен договор за заем, който заемополучателят се задължава да погаси след определен срок. До настъпване на този срок издателят изплаща лихви за правото на ползване на паричните средства, а на падежа се изплаща и номиналната стойност на облигацията ,която представлява главницата по заема.

Облигации

Виж:

Други видове

 • свидетелство за дялово участие
 • гаранции (права)
 • полици
 • ипотечни облигации

Вижте още

Източници

 • Класификация на ценните книжа
 • Същност и видове ценни книжа
 • Ричард Кач, Техники за избор на печеливши акции
 • Николай Китанов, За акциите и борсата
 • Николай Китанов, Нова книга за акциите и борсата 2000
 • Марк Левинсън ; Прев. от англ. Иванка Дилкова, Финансови пазари
 • Тодор Стефанов Недев, Борси и борсови сделки 2008
 • Надежда Николова, Основи на финансите

Външни препратки