Видове цени

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Цена е паричният израз за стойността на дадена стока или услуга. Тя се определя от търсенето и предлагането на пазара.

Рентабилна цена (Economic price)

Това е цената, на която е изгодно и доходоносно да се произвежда или доставя даден продукт или услуга. Под тази цена продажбите на продукта на пазара стават неизгодни. Разбирането за рентабилна цена няма нищо общо с икономическото разбиране за цената като функция на търсенето и предлагането, което означава, че когато цената расте — търсенето намалява и обратно. Всичко зависи от вида на продукта.

Цена на възможен избор (Opportunity price)

Тя наподобява разходите по избор (opportunity costs) и се отнася за продукти, които не служат да задоволяват основни потребности. Цената може да определи за кой продукт, обикновено луксозна стока, потребителят е склонен да пожертва определена сума. Цената на възможния избор се отнася до конкуренция между сравнително скъпи продукти: например, избор между закупуването на лека кола и семейна ваканция в чужбина, които са приблизително на еднаква цена. Затова, в борбата за „излишните“ пари на клиент, автомобилопроизводителите и фирмите туроператори предлагат конкурентни цени.

Психологическа цена

Психологическата цена се проявява в два аспекта. От една страна, отчита се външният ефект на играта с цифрите върху етикетите на стоките — за някои потребители цена от 5,90 лева може да звучи доста по-приемливо и ниско от цена от 6,00 лева. От друга страна, психологическата цена е свързана със схващането за цената като измерител на потребителската стойност. Много потребители са склонни да платят по-висока цена, защото предполагат, че тя отговаря на по-високо качество и обратно — ниската цена за тях е сигнал за ниско качество.

Пазарна цена (Market price)

Това е стандартната цена, която човек очаква да плати за една стока. Ако цената е по-висока, тя изглежда като надвземане. Ако пък е по-ниска, стоката се възприема с подозрение. Когато цената на една стока се увеличи, това обикновено е съпътствано с намаляване на търсенето.

Вижте още

Източници

Външни препратки