Видове целочислен тип

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Целочислените типове отразяват целите числа и биват – byte, short, int и long. Нека ги разгледаме един по един в реда, в който ги изброихме.

Byte

Първи в нашия списък е целочисленият тип byte. Той е 8-битов знаков тип, което означава, че броят на възможните стойности е 2 на степен 8, т.е. 256 възможни положителни и отрицателни стойности общо. Стой–ността по подразбиране е числото 0. Минималната стойност, която заема, е -128, а максималната +127.

Short

Вторият по ред в нашия списък е целочисленият тип short. Той е 16-битов знаков тип. В параграфа за типа byte по-горе изяснихме какво означава зна­ков тип и какво значение отдава броят на битовите. Стой­­­ността по подразбиране е числото 0. Минималната стойност, която заема е числото -32768, а максималната – +32767.

Int

Следващият целочислен тип, който ще разгледаме е типът int. Той е 32- битов целочислен знаков тип. Както виждаме, с нарастването на битовете нарастват и възможните стойности, които даден тип може да заема. Стой­ността по подразбиране е числото 0. Минималната стойност, която заема е -2 147 483 648, а максималната +2 147 483 647.

Long

Последният целочислен тип, който ни предстои да разгледаме, е типът long. Той е 64-битово цяло число със знак със стойност по подразбиране 0L. Знакът L се указва, че числото е от тип long (иначе се подразбира int). Минималната стойност, която типът long заема, е -9 223 372 036 854 775 808, а максималната +9 223 372 036 854 775 807.

ВАЖНО! Когато можем да използваме типът byte вместо типа int или long, не се колебайте да използвате byte. Това ще спести от заеманата в компютъра памет.

Пример

Нека разгледаме един пример, в който декларираме няколко променливи от познатите ни целочислени типове, инициализираме ги и ги отпечатваме на конзолата. Какво представлява деклариране и инициализация на променлива, можем да прочетем по-долу в секциите, наименувани “Декла­риране на променливи” и “Инициализация на променливи“.

// Declare some variables

byte centuries = 20;

short years = 2000;

int days = 730480;

long hours = 17531520;

// Print the result on the console

System.out.println(centuries + ” centuries is “ + years +

” years, or “ + days + ” days, or “ + hours + ” hours.”);

В разгледания по-горе пример демонстрираме използването на целочис­лените типове. За малки числа използваме типът byte, а за много големи – це­ло­численият тип long. Нека видим резултата от горния фрагмент код отдолу.

20 centuries is 2000 years, or 730480 days, or 17531520 hours.

Вижте още

Източници

Външни препратки