Видове хоризонтална интеграция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Хоризонталната интеграция е средство за придобиване на подобна стопанска дейност, като възможното придобиване е няколко вида.

Придобиване на дейности, занимаващи се с подобни продукти

Придобиване на дейности, занимаващи се с подобни продукти, така че да възникне синергия и да има известна степен на "разумна" диверсификация.

Придобиване на дейности, които са заместители на продукта

Така фирмата може да покрие заплахата от заместители определена като една от 5-те сили на Портър. Например започването на производство, на цифрови фотоапарати от Canon.

Придобиване на конкурентите

По този начин се намалява заплахата от конкуренцията.

Завършването на продуктовата гама, която се "очаквана" от страна на клиента

Например, Microsoft е упражнявал тази стратегия с Microsoft Office софтуер.

Вижте още

Източници

 • Прев. от старогр. Ружа Иванова, Основи на европейската интеграция 1994 Център за европейски изследвания
 • Отг. ред. Ружа Иванова, Основи на европейската интеграция 1998 Център за европ. изследвания 408 с.
 • Марин П. и др. Маринов, Основи на международните икономически отношения и социалистическата икономическа интеграция: Ч.1
 • Марин П. и др. Маринов, Основи на международните икономически отношения и социалистическата икономическа интеграция
 • Георги Станев, Венцислав Христов, Румяна Русева ; Под общ. ред. на Нина Каменова, Основни административни регистри
 • Науч. рък. Теменуга Ракаджийска, Трансформацията и адаптацията на българския бизнес в процеса на интеграция на българското общество
 • Силвия Трифонова, Европейска парична и финансова интеграция 2011 Издателство на ВУЗФ
 • Силвия Трифонова Трифонова, Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция 2006 Стопанство
 • Ръков. проект Венелин Николаев Бошнаков, Университетското обучение по приложна статистика и иконометрия и интеграция на УНСС в европейското образователно пространство 2009 УНСС 81 л.
 • Димитър Веселинов Хаджиниколов, ЕС: външнотърговски аспекти на интеграцията 2000 Унив. изд. "Стопанство" 224 с.
 • Дончо Хрусанов, Елена Златинова, Административно право и процес на Република България с практика на Върховния административен съд

Външни препратки