Видове хеджфондове

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Хеджфондовете се делят според инвестиционните им стратегии и според структурата на инвестициите им.

Според инвестиционните им стратегии

  • Макро фондове - Откриват големи, нехеджирани позиции в отделни финансови инструменти на основата на задълбочен анализ на макроикономическата обстановка в отделните страни.
  • Глобални фондове - Откриват позиции на основата на анализ на перспективите за развитие и слабите страни на отделните фирми, икономики и отрасли.
  • Фондове, които се стремят да реализират печалба от разликата в цените на корелиращи помежду си финансови инструменти, като например между американските краткосрочни и дългосрочни ДЦК.

Според структурата на инвестициите им

  • Single Hedge Funds - Прилагат инвестиционни стратегии, свързани с директното инвестиране на активите на фонда на финансовите пазари. Като правило минимално изискуемия размер на инвестицията от страна на инвеститора обикновено надхвърля 100 000 евро.
  • Funds of Funds - Представляват фондове, които инвестират в други хедж фондове. С развитието на фондовете се разшириха възможностите за участие на непрофесионални инвеститори в този вид алтернативни инвестиции. Най-големия недостатък на Funds of Funds е, че таксите (fees) са твърде високи, а и възвращаемостта на инвестицията е малка в сравнение с първия вид.

Вижте още

Източници

  • Стоян Киров, Алтернативни инвестиции на институционалните инвеститори
  • Вяра Ковачева, Организирани пазари и борсова търговия
  • Каракашева Л. , Маркова Б. „Борси и борсова политика”
  • Ковачева В. , „Организирани пазари и борсова търговия”

Външни препратки