Видове фондове

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съществуват няколко различни вида фондове.

Парични фондове

Тези фондове са отлично място да паркираш парите си временно. Те са подходящи за парите ти за спешни случаи, краткосрочни спестявания (като семейната лятна ваканция) или за краткосрочно хранилище на пари, които още търсиш къде да инвестираш. Паричните фондове влагат в инструменти като краткосрочни облигации, дългови ценни книжа и депозитни удостоверения. По тази причина те са ниско-рискови, но и не носят големи доходи в сравнение с други видове фондове. Обикновено паричните фондове се използват като алтернатива на банковите депозити: лихвите са около два пъти по-високи от лихвите на банковите спестовни сметки, а клиентът може да изтегли парите си по всяко време. За разлика от банковите депозити, паричните фондове не са застраховани от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Но в историята на пазара нито един паричен фонд не е фалирал, а много хора с влогове над 40 000 лева са загубили парите си от провалили се банки.

Облигационни фондове

Облигационните фондове са по-рискови от паричните фондове и обикновено се използват като средство за доходи (например, когато се пенсионираш) или за стабилизация на портфолиото (при диверсификация). Тези фондове по правило инвестират в средносрочни и дългосрочни облигации, които могат да бъдат корпоративни или правителствени.

Голяма част от популярните облигационни фондове са сравнително ниско-рискови и със средна, сравнително стабилна доходност,но в зависимост от облигациите, в които инвестира фондът, той може да е много рисков!

Капиталови фондове

Капиталовите фондове се считат за по-рискови от облигационните фондове (макар че някои облигационни фондове могат да бъдат много рискови) и са подходящи за уголемяване на финансовото ти състояние. Паричните и облигационните фондове обикновено носят печалби от само един-два процента над инфлацията, докато капиталовите фондове би трябвало да се справят доста по-добре в дългосрочен план.

Капиталовите фондове са много по-популярни от паричните и облигационните фондове, особено между младите инвеститори с дълъг инвестиционен хоризонт, които могат да си позволят по-голям риск.

Средствата от капиталовите фондове се инвестират в акции на компании. Един фонд може да специализира в определен вид компании, според отрасъл, размер, страна, регион или някакъв друг критерий. Така че има много различни видове капиталови фондове:

  • Ръстови фондове - Тези фондове инвестират в акции на бързо растящи компании -- нови и малки компании, често в сектора на технологиите. Тези фондове рядко изплащат дивиденти, възвръщаемостта се постига от ръст на цената на акциите. Считат се за високо рискови.
  • Стойностови фондове - Тези фондове инвестират в средни и големи компании и обикновено изплащат дивиденти.
  • Смесени фондове - Смесица между ръстови и стойностови компании.

Индексови фондове

Тези фондове се опитват да следят избран индекс, като SOFIX и BG40 на българската фондова борса или на S&P500 и NASDAQ американската. Индекс е просто група акции избрани да представят определен сектор от пазара. Индексовите фондове следят индекса като купуват пропорционални количества от всяка акция в този индекс.

Индексовите фондове са пасивен подход към инвестирането. Мениджърите им не се опитват да намерят гореща акция или страхотна сделка. Вместо това, мениджърът купува и продава акции само до колкото да следи избрания индекс. Като резултат, индексовите фондове са с ниски разходи по управление и често носят по-добри резултати от активно управлявани фондове.

Международни фондове

Капиталовите фондове могат да подбират акции от компании и според страната. Има фондове, които инвестират само в българската или само в чуждестранната икономика; фондове, които инвестират и в двете; фондове, които инвестират в определена страна или регион и т.н.

Фондове, които инвестират в развиващи се икономики са високо рискови. Тези, които инвестират в Западна Европа и Щатите са по-ниско рискови, но като правило носят по-малки доходи.

Секторови фондове

Секторови фондове избират част от икономиката, в която да инвестират, като хранителна индустрия, технологии, финанси или телекомуникации. Те предлагат по-малко диверсификация отколкото повечето взаимни фондове, но пък повече диверсификация отколкото една акция от избраната индустрия.

Вижте още

Източници

Външни препратки