Видове фокус групи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко вида фокус групи.

Дискусии в минигрупи

Минигрупите има състав от 4-5 души. Използват се в случаи, когато проблематиката изисква по-голямо задълбочаване, изледването е изключително фокусирано, участниците са деца.

Екстензивни

Продължават до 3-4 часа с прекъсвания за хапване, кафе и почивка. Необходимостта от повечето време е за да могат участниците да се сработят много добре, тъй като групата се разделя на няколко екипа или двойки, които трябва да се сработят и изработят някакво свое виждане към обсъжданите теми. Основно предимство са количеството и качествтото на придобиваната от тях информация.

Дискусии в две последователни сесии

Една и съща група заседава в две дискусионни сесии, като сесиите са отделени от определен времеви отрязък. Първата сесия е за установяване на доверие, а втората – за да се събере ценна информация.

С двама модератори

Тук има два варианта.

Първи вариант

Единият модеатор следи за хармоничното протичане на дискусищта, а другият – по-скоро за задълбоченото покриване на разискваните теми.

Втори варинат

Двамата модератори нарочно застъпват противоположни тези по обсъжданите въпроси.

  • С предварително наблюдение - Една група първо изглежда дискусия, която се провежда от друга, след което се провежда дискусия и в нея (първата група). Нпример: Автодизайнери биха могли да наблюдават дискусии на водачи на леки коли при обсъждане на ергономията на уредите на нов модел автомобил.
  • С частично участие на представител на клиента - Предварително подготвен представител на клиента, участва в групата като подпомага модератора. Участието на представителя се оповестява пред участниците в дискусията.
  • В домашна среда - Вместо в специално оборудвани зали груповите дискусии могат да се проведат и в домашна средата. Тя е по-естествена за участниците и ги предразполага към по-бързо отпускане. Тук възниква трудността да се наблюдава дискусията на групата.Тази разновидност е силно застъпена във Великобритания.
  • По интернет - Тази разновиднсот спестява време на участниците и допълнителните разходи за пътуване, отсядане в хотел и т.н. Той е по-лесен за организиране за целеви съвкупности, които трудно биха могли да бъдат събрани на едно място по едно и също време. Недостатък – колкото и да се имитира група, трудно се получава истинска такава.

Вижте още

Източници

Външни препратки