Видове участници в наблюдението

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Изследователят може да играе две роли, докато събира данни при наблюдението: неучастващ-наблюдател или участник-наблюдател.

Неучастващ-наблюдател

Изследователят може да събира данни, в ролята на чист изследовател, без да се опитва да стане неразделна част от организационната система. Например, един изследовател може да се седи в ъгъла на офиса и да гледа и записва как мениджърът прекарва времето си. Тези дейности, извършвани в продължение на период от време и, включително наблюдение на няколко мениджъри, може да даде възможност на изследователя да направи някои обобщения за това как мениджърите обикновено прекарват времето си. Чрез просто следене на дейности и тяхното записване на хартия, изследователят стига до няколко констатации. Наблюдателите естествено трябва да присъстват физически на работното място за продължителни периоди от време, като по този начин обсервационни проучвания отнемат време.

Участващ-наблюдател (Виж: Включено наблюдение)

Изследователят също може да играе ролята на наблюдател-участник едновременно. Тук, изследователят, влиза в организация или изследователската среда и действително става част от работния екип. Например, ако изследователят иска да изучава груповата динамика в работните организации, тогава той може да влезе в организацията, в ролята на служител и да наблюдава динамиката в групите, като в същото време е част от организацията и от работните групи. Голяма част от антропологически изследвания се провеждат по този начин, където изследователят се превръща в част от чуждата култура, за която той е заинтересуван да научи повече.

Освен тези два вида, те могат да бъдат също структурирани и неструктурирани в зависимост от това дали наблюдателят предварително е определил върху какво ще се фокусира, кои ще са категориите на наблюдения или явленията, които ще се изучат или на практика ще се записва всичко.

Вижте още

Източници

  • Uma Sekaran, Research methods for business

Външни препратки