Видове търговски дружества

от Администрация и управление
Версия от 13:23, 4 февруари 2014 на Detelina Staneva (Беседа | приноси)

(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.

В зависимост от отговорността на съдружниците

  • Дружества, при които съдружниците отговарят с цялото си имущество – дружества се неограничена отговорност. Такова е събирателното дружество, при което има солидарна отговорност между съдружниците.
  • Дружества с ограничена отговорност – това са всички дружества, при които има ограничено отговорни съдружници.

В зависимост от броя на съдружниците или акционерите

  • Еднолични ТД – ЕООД и ЕАД.
  • Колективни ТД – всички останали.

В зависимост характера на участието

  • Персонални дружества (дружества на личността) – съществува тясна връзка между съдружниците, изисква се лично участие и се предполага доверие. Личността на съдружниците е от значение за сключване на дружествения договор. Типичен пример е Събирателно дружество. Подобно е положението и при Командитно дружество, но при него има съдружници, чието участие е персонално (комплементари) и съдружници, с капиталово участие (командитисти).;
  • Капиталови дружества – личностното участие се игнорира, достатъчно е капиталовото участие. Дружеството се откъсва от съдружниците като те са задължени да правят вноски и имат право на част от печалбата. Такива са Акционерно дружество и Командитно дружество с акции.
  • Междинна форма, която стои по близо до капиталовите дружества – ООД.

Вижте още

Източници

Външни препратки