Видове съдебни решения

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съдебните решения, се класифицират на няколко групи според съдържанието и правните последици от решението.

Решения, които отхвърлят или уважават оспорването

Съдебните решения, които не подлежат на обжалване и са станали окончателни, притежават т.нар. сила на пресъденото нещо. Тя се изразява в това, че между същите страни, на същото правно основание и за същият предмет, не може да се води повторно съдебен спор. Задължителната сила на съдебното решение, се изразява в това, че страните по делото след влизането му в сила, са длъжни да го изпълнят, т.е. за в бъдеще трябва да съблюдават такова поведение, което да съответства на постановеното в съдебното решение. Има съдебни решения, които са задължителни за изпълнение не само от страните по делото, но и от лица, които не са участвали в него. На последно място, има съдебни решения, които разпростират задължителната си сила върху всички правни субекти. Законна сила на съдебното решение придобива тогава, когато стане необжалваемо. Законната сила се изразява в това, че съдебното решение подлежи на изпълнение. Съдебните решения стават необжалваеми и в този смисъл придобиват законна сила в следните хипотези:

 • когато съдебните решения не подлежат на обжалване, те придобиват законна сила от датата на издаването им;
 • съдебните решения стават необжалваеми тогава, когато подлежат на обжалване, но в срока за обжалване, не е постъпила жалба срещу тях;
 • когато подлежат на обжалване и в срока за обжалване е постъпила жалба, но същата е била нередовна, то съдебното решение става окончателно от момента на влизане в сила на определението, с което жалбата е върната;
 • съдебното решение става необжалваемо, от датата на постановяване на съдебното решение на по-горната инстанция, пред която то е било обжалвано по реда на касационното обжалване.

Установителни решения

Установителните решения, се изчерпват с това да установят, че спорното право съществува или не съществува.

Осъдителни решения

Осъдителните решения, освен че установяват дали спорното право съществува или не, съдържат и осъдителен диспозитив, който налага принудително изпълнение на това право. Принудителното изълнение, също се осъществява от орган на съдебната власт, каквито са съдия-изпълнителите.

Вижте още

Източници

 • Съдебно решение
 • Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Осмо допълнено и преработено издание, 2004, стр. 350 и сл.
 • Коментар на новия Гражданския процесуален кодекс, Иванова, Р., Пунев, Бл., Чернев, С., 2008, стр. 325 и сл.
 • Силяновски, Д., Гражданско процесуално право, 1958, стр. 314 и сл. ГПК, чл. 237, ал. 1
 • Силяновски, Д., Гражданско процесуално право, 1958, стр. 314.
 • Коментар на новия Гражданския процесуален кодекс, Иванова, Р., Пунев, Бл., Чернев, С., 2008, стр. 328 и сл.
 • Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Осмо допълнено и преработено издание, 2004, стр. 270
 • Коментар на новия Гражданския процесуален кодекс, Иванова, Р., Пунев, Бл., Чернев, С., 2008, стр 57
 • Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Осмо допълнено и преработено издание, 2004, стр. 280
 • Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Осмо допълнено и преработено издание, 2004, стр. 281
 • Мингова, Ан., Отказът от иск, 2000 г.

Външни препратки