Видове счетоводен баланс

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко вида счетоводни баланси.

Редовни

Редовни – изготвят се във връзка с редовната дейност на предприятието и биват:

  • встъпителни – съставят се към момента на започване на дейността;
  • приключителни – изготвят се към 31 декември и служат като начало за следващия отчетен период.

Извънредни

Извънредни – изготвят се във връзка с документирането на имуществото след протичането на непредвидени обстоятелства като наводнения, земетресения и др. Към тях се отнасят и ликвидационните баланси, които се съставят при прекратяване на дейността поради фалит или сливане с друго предприятие.

Вижте още

Източници

  • Людмила Мермерска, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Иван Златков, Николай Ризов
  • Фредерик Делауейт, Международни одиторски стандарти : Практически ситуации и задачи
  • Зорка Дерменджиева, Милен Иванов, Георги Проданов, Наръчник по бюджетно счетоводство
  • Ернст Джени, Георг Нидермайер, Измами и злоупотребления в счетоводството : Как се правят,как се откриват или патология на счетоводното дело
  • Богдана Джорджева, Обща теория на счетоводната отчетност
  • Марин Димитров, Управленски мотиви в счетоводството
  • Марин Димитров, Георги Илиев, Михаил Дочев, Сборник от задачи по теория на счетоводството и счетоводство на предприятията от основните отрасли
  • Иванка Борисова Димитрова, Управленско счетовоство

Външни препратки