Видове стратегия

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се дефинират няколко вида стратегии.

Стратегии според жизнения цикъл на организациите

Стратегия на растеж

Стратегии на растеж – растежът на всяка организация преминава през основните етапи: проникване на пазара, развитие на изделието, развитие на самия пазар и диверсификация. Те се приемат за първични стратегии и с насочванетоо им към съответните локални, национални, интернационални и глобални пазари стават вторични.

Стартегия на проникване

Стратегията за проникване е насочена към постигане на растеж на съществуващите пазари чрез увеличаване на пазарния дял. При стратегията за развитие на пазара, организацията търси нови пазари за своите стоки и/или услуги. Тя е ефективна, ако пазарът се разширява. При стратегията за развитие на изделието, съществуващите пазари обслужват с новосъздадени или съществено усъвършенствани стоки и/или услуги, тъй като организацията се ползва с доверие и авторитет сред потребителите. При стратегиите на диверсификация организацията търси нови изделия и/или услуги за нови пазари.

Стратегии на стабилност и преживяване на трудностите

Тези стратегии са насочени кум запазване на достигнатите позиции, т.е. те се основатат на дефанзивно отношение към очакваните промени. При такива стратегии организацията се опитва да следва лидера както технологично, така и в чисто пазарните и финансовите операции. Същността на този вид стратегии се състои в ограничаване на рисковете и същевременно в запазване на ползите от създадения вече физически капацитет и от заетите позиции в съответното географско, пазарно или друго поведенско пространство.

Конкурентни стратегии

Лидерство в разходите

Виж: Лидерство в разходите

Диференциация

Виж: Стратегия на диференциация

Пазарна ниша

Стратегия „Пазарна ниша” - фокусиране на усилията върху точна позиция на пазара – пазарен сегмент, потребителска група. Подходяща е когато организацията няма сили да покрие по-голяма част от пазара и когато са налице повече различаващи се сегменти на пазара и тя избере подходящ за себе си. Сегмента трябва да е достатъчно голям, за да може организацията да се издържа от него и да формира необходимата и печалба Организацията трябва да разполага с достатъчно ресурс за да го заеме. Сегментът трябва да има възможност да нараства с добър темп. Той трябва ада не бъде интерес за конкурентите, както и да не е ключов фактор з успеха на конкурентите. Ще е добре ако е трудно и скъпо на конкурентите да навлизат в него, ако нишата може да се защитава от лоялността на клиентите.

Стратегии в бизнеса

Корпоративна стратегия

Корпоративна стратегия-поредица от решения от високо ниво за управление, които помагат на придвижване в посока на корпорацията по отношение на продукти, пазари, насърчаване и нивата на цените

Бизнес тратегия

Бизнес стратегия-изкуството и науката да се даде възможност на организацията да постигне целта си

 • маркетингова стратегия - процес, който позволява на организацията да увеличи продажбите и да постигнат конкурентно предимство
 • техническа стратегия - информационните технологии трябва да се използва като част от бизнес стратегията
 • дигитална стратегия - процесът на определяне процеси на една организация да разположи онлайн активи

Търговска стратегия

Търговска стартегия - предварително зададен набор от правила, приложими в областта на финансите

Стратегии в геополитиката и военното планиране

 • Геостратегия-стратегията
 • Гранд стратегия-военната стратегия на ниво на цялата нация или държава империята ресурси
 • Военна стратегия-планиране на поведението на война

Стратегии в игрите

 • Стратегия за игра-игра, в която решението на играчите умения за вземане определя изхода, а не рефлекси
 • Стратегия(теория на игрите)-цялостен план за действие в игра или в бизнес средите
 • Стратегия(играта)-пасианс, игра на карти

Вижте още

Източници

 • Пауль Фишер, Прямые иностранные инвестиции для России
 • Р. И. Хендерсон ; Перев. с англ. , Компенсационный менеджмент : Стратегия тактика формирования заработной платы и других выплат
 • Стефан Христов, Бизнес и стратегия
 • Александр Иванович Шумилин, Энергетическая стратегия России и США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии
 • Отг. ред. К. И. Микульский, Экономическая стратегия социализма:Актуальные очерки
 • Джен Ягер ; Перев. с англ. , Деловой протокол 2005 Альпина Бизнес Букс ; МПБ "Деловая культура"
 • Владимир Александрович Ядов, Стратегия социологического исследования. Описание, обьяснение, понимание социальной реальности
 • Мирчев, М., Шереметов, Г., Стоянова, Цв. – Стратегическо управление, унив. изд. „Стопанство”, 2009г.
 • Люки, Ричард – Стратегия (поредица Harvard Business Essentials), изд. „Класика и Стил”, 2008г.
 • Портър, М. - Конкурентна стратегия: Техники за анализ на индустрии и конкуренти, изд. „Класика и Стил”
 • Stern , C., Deimler , M. - The Boston Consulting Group on Strategy: Classic Concepts and New Perspectives, 2006
 • Диксит, A., Нейлбъф, B. – Изкуството на стратегията, изд. Локус, 2010г.

Външни препратки