Видове стойност на обикновена акция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Обикновената акция има номинална, счетоводна и пазарна стойност.

Номинална стойност

Номинална стойност е стойност на една акция по време на извършване на подписката за създаване на едно акционерно дружество. Уставният капитал към момента на създаване е равен на общия брой на акциите по номиналната им стойност. В резултат на получени лихвени дивиденти и реинвестиционен паричен поток, стойността на фирмата нараства. Именно тази стойност се разпределя в провизии, резерви и други елементи на баланса, отразяващи нарастването й. По този начин уставния капитал на фирмата не отразява реалната стойност на капитала.

Счетоводна стойност

Счетоводната стойност на акциите – намира се като се раздели собствения капитал без допълнително внесения капитал към броя на обикновените акции.

Пазарна стойност

Пазарната стойност (цена) на акциите – формира се под действията на търсенето и предлагането на акциите и отразява широк кръг от информация за дейността на фирмата на пазара. Един от елементарните методи за оценяване на инвестиции в акции е съпоставката между пазарна стойност и счетовадна стойност.  Когато е по-ниска – акцията е поценена. Препоръчва се да се инвестира. И обратното, когато е по – висока, препоръчва се да се продава.

Вижте още

Източници

Външни препратки