Видове статистическа съвкупност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има 4 основни вида статистически съвкупности.

Според времевата рамка

Моментни

Съвкупност при която регистрацията на нейните единици се извършва към един строго определен момент във времето

Периодни

Са тази статистическа съвкупност, при която регистрацията на нейните еденици се извършва последователно с тяхното възнижкване през определен период. Напр. съвкупонстта от новородени в периода 01ч 01.01 до 24ч на 31.12. Обикновено тя се отнася до стого опр. граници като периодът по-горе.

Периодът и границите и се определят предварително срямо целта на извършваното действие/ проучване.

Според обхвата

Генерални

Те включват всички единици , чрез които се характеризира проявлението на дадено мясово явление в определени времеви и пространствени граници.

Представителни

Представителната - съвкупност обхващаща част от единиците на генералната съвкупност. Тя се нарича още репрезентативна извадка. Последната трябва да представя генералната съвкупност. За целта репрезентатитивната извадка се формира по начин, който позволява въз основа на изчислени от нея статистически характеристики да се правят изводи за генералната съвкуност.

Вижте още

Източници

  • доц., д-р Мишев Георги, доц., д-р Цветков Стоян, „Статистиска за икономисти” Трето Преработено и допълнено издание 2008г

Външни препратки