Видове системи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
klasifikacia na sistemite moje da se osushtestvi po razlichni kriterii.
Класификация на системите може да се осъществи по различни критерии

Има различни видове системи.

По отношение на системата към обкръжаващата среда

 • Открити системи – съществува обмен на ресурси с обкръжаващата среда
 • Закрити системи – няма обмен на ресурси с обкръжаващата среда.

По произхода на системите (елементи, връзки, подсистеми)

 • Изкуствени системи - инструменти, механизми, машини, автомати и т.н.;
 • Естествени системи - живи, неживи, екологични, социални и т.н.);
 • Виртуални системи  - базирани са основно на използване на Интернет среда (виртуално предприятие, виртуален офис и т.н. ).
 • Смесени системи -  (икономически, биотехнически, организационни и т.н.).

По типа на описание функционирането на системата

 • От типа " Черна кутия "  - не е известен начина за функциониране на системата. Известни са само входа и изхода на системата.
 • От типа " Бяла кутия " – известен е начина на функциониране на системата.   
 • Непараметризирани системи – не е известен начина за функциониране на системата. Известни са само някои негови свойства.
 • Параметризирани системи - Известен е начина за функциониране на системата с точност до параметри.

По начина на управление на системата

 • Управлявани от вън системи, без обратна връзка .
 • Управляеми от вътре системи, (самоуправлявани или саморегулируеми)  - программно управляеми, регулируеми автоматично под въздействие на вътрешни и външни фактори.
 • С комбинировано  управление  (автоматични, полуавтоматични, , организационни).

Вижте още

Източници

 • Любомир и др. Огнянов, Научен комунизъм.Уч.за звената от висш.степен на системата на парт.просвета
 • Мирослав Неделчев, Корпоративно управление в банковата система
 • Румяна Нейкова, Софроний Дилков, Контролът в системата на управление на икономиката
 • Тодор Ив. Тодоров, Теодора Георгиева, Система на националните сметки

Външни препратки