Видове сегменти на пазара

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Пазара се разделя на няколко вида сегменти.

Според вида на участника

 • Малък и среден бизнес - Според проучванията на предприятието, този сегмент има нужда най-вече от лизинговане на активи, свързани с производствената му дейност, а също така и консултации по отношение на финансовата страна на въпроса. Сегментацията към малките и средни предприятия в страната е в посока на оказване на необходимите за тях услуги, насърчаване на използването на лизинга като начин за финансиране и определяне на специфични условия /цена на услугата/ на базата на потребностите на този пазарен сегмент;
 • Физически лица - Те обикновено имат нужда от лизинг за закупуване на моторни превозни средства или предмети за бита. В практиката на фирмата има и случаи, когато лица с недостатъчен размер доказан трудов доход закупуват имоти на лизинг чрез фирмата. Основните потребности на този пазарен сегмент се свързва с осъществяване на консултации по отношение на необходимостите на самия клиент, както и разширяване на рекламната стратегия, насочена към този пазарен сегмент. Рекламните средства, използвани за този вид пазарен сегмент са преди всичко външна и медийна реклама, както и мейлинг реклама;
 • Корпоративни - Този сегмент има нужда от закупуване на активи – най-често - тежко промишлено оборудване, съоръжения и други. Обикновено, този пазарен сегмент няма нужда от консултации от страна на предприятието, тъй като разполага с компетентен персонал, който дава съвети и обосновки по отношение на плановете за финансиране. Рекламната комуникация с този вид пазарен сегмент се осъществява най-вече на базата на лични комуникации, изготвени и представени оферти и пр.

Според броя на използваните критерии при сегментиране

 • единични сегменти – осъществява се по-лесно и с по-ниски разходи, но често не дава желаната от изследователя оценка.
 • комбинирани сегменти – основен момент в този процес е изборът на определена последователност на единично сегментиране.

Според използвания подход в процеса на сегментиране

 • Дезагрегираните сегменти се формират чрез определяне на възможните сегменти и осигуряване на система от дейности, свързани с удовлетворяването на потребителите и тяхната полза от закупените продукти.
 • Сегментите на база диверсификацията на продуктите са насочени към постигане на максимално възможно удовлетворяване на потребителя и формиране на нови или разширение на съществуващите сегменти на база модификация и иновация на продуктите.

Според прилагането на матричен метод

 • Декомпозиране на пазарите по различни критерии с помощта на матрици. В колоните и по редовете се разполагат обособените основни сегменти.

Вижте още

Източници

 • Банчев, П., Маркетинг, 3-то преработено издание, АИ “Ценов”, Свищов, 2006г.
 • Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, София, 2000г.
 • Котлър, Ф. и колектив, Еволюцията на маркетинга – нов подход към печалбата, ръста и обновяването, Класика и стил, София, 2003г.

Външни препратки