Видове сделки с ценни книжа

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко вида сделки с ценни книжа.

Сделка, която се сключва в рамките на деня (today)

Сделка, по изпълнението, на която страните пристъпват моментално. Договорите по такива сделки като правило изпълнява борсата. За сключването на такива сделки е необходимо предварително депозиране на парични средства и/или ценни книжа на борсата.

Налична сделка (spot-на място)

Сделка със срок на изпълнение два дни. Сделката (today) се явява разновидност на spot- сделките.

Форуърдна сделка (forward, срочна сделка)

Сделка със срок на изпълнение три дни. За такива сделки също е необходимо депозиране на средства предварително. Обозначава се така T+N1+N2. Където N1-брой работни дни до деня на сключване на договора, а N2- брой работни дни до планираното заплащане по сделката. Когато заплащането и доставката се осъществяват в един ден, то сделката се обозначава като T+N1, където N1- дата на доставката и разплащането.

На болшинството борси сделките се сключват само при условия DVP — доставка срещу заплащане (доставката и плащането се осъществяват в един и същ момент).

Сделка за обратно изкупуване РЕПО

Сделка по продажба (покупка) на емитирани ценни книжа (първа част РЕПО) със задължителна последваща обратна покупкa (продажба) на ценните книжа от тази емисия и в това количество (втора част РЕПО), чрез определен в договора срок и по цена , установена в същия договор при сключване на първата част на сделката .

Вижте още

Източници

Външни препратки