Видове сделки спот/кеш

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В зависимост от местоположението на стоката в момента на сключване на сделката и от начина на прехвърляне на собствеността са се обособили следните групи сделки.

Сделки за незабавна доставка

Сделки за незабавна доставка (сделки promt) - при тях стоката е в склада на борсата вмомента на сключване на сделката собствеността се прехвърля върху купувача с предаване на складова разписка, наричана още варант експедирането на стоката обичайно трябва да стане до 14 работни дни от датата на сделката.

Сделки флотан

Сделки флотан (flottant) - сделки, които се сключват, когато стоката е натоварена на кораб и корабът е в открито море собствеността се прехвърля с предаване на чист коносамент.

Сделки, в момента на товаренето

Сделки, които се сключват в момента на товаренето на стоката от борсовия склад - при тях собствеността се прехвърля с предаване на коносамент, ако стоката се товари на кораб и коносаментът вече е издаден, или с предаване на складова разписка, ако няма издаден коносамент или транспортният документ няма стоково разпоредителна сила.

Вижте още

Източници

  • Илиев, Лалева. Борси и борсови операции. Мартинели.
  • Кънев, Микроикономика. Учебник Четвърто издание. В. Търново 2001.
  • Минчев, Трифонов, Доганова. Икономика, Русе 2001.
  • Информация от сайтовете на БНБ, НСИ и други

Външни препратки