Видове работници в промишленото предприятие

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Работниците в промишленото предприятие се обособяват на основни и спомагателни.

Основни

Proizvodstvo na produkt.
Производство на продукт.

Основните работници извършват основните процеси по произвеждането на продуктите, характерни за профила на отделното промишлено предприятие. Чрез средствата на труда те пряко въздействат върху предметите на труда.

Спомагателни

Спомагателните работници изпълняват функции, които съдействат за изпълнението на основните процеси, като например ремонта на ДМА, транспортирането на суровините на материалите за влагането им в производството и др. Численият състав на основните и на спомагателните работници зависи от характера на произвеждания продукт и от равнището на механизация и автоматизация на производството. Изменението в съотношението между основните и спомагателните работници трябва да бъде обект на задълбочено анализиране, тъй като то води до изменение в производителността на труда. Отношението между броя на основните, спомагателните работници и общия брой на работниците се нарича коефициент на основните, коефициент на спомагателните работници.

Вижте още

Източници

  • Катя Бекярова, Боян Велев, Икономически теории
  • Кръстьо Чуков, Финансов-стопански анализ на предприятието

Външни препратки