Видове предприятия

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В икономическата теория и стопанска практика се правят различни класификации на предприятията. По определени критерии и признаци, по съществените от тях са свързани с участниците, формата на собственост, отрасъл, размер на предприятието и начина на управление.

Според участниците

 • чуждестранни - с чужди инвестиции
 • национални - само българи
 • смесени

Според формата на собственост

 • държавни
 • частни
 • кооперативни
 • общински

Според отрасъла

 • промишлени
 • селскостопански
 • строителни
 • транспортни
 • търговски
 • от сферата на услугите

Според размера

 • големи
 • средни
 • малки
 • микро

Според отговорностите на съдружниците

 • с неограничена
 • с ограничена

Според организационно-правната форма на регистрация

Вижте още

Източници

 • Видове предприятия
 • ТП
 • Mill, J.S., Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, Oxford University Press, 1954
 • Jorion, P., Financial Risk Manager Handbook, Wiley; ISBN 047-047-961-2
 • Марчев, А., Мирчев, М., Шереметов, Г., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Основи на управлениетo I и II”, УННС, София, 2009-2010
 • Александрова, М., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Управленски решения и риск”, УННС, София, 2010

Външни препратки