Видове предприемачески риск

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Рискът може да се класифицира според различни критерии.

Според възможния резултат

 • чист (като възможност за получаване на негативен резултат)
 • спекулативен (свързан с възможността за печалба);

Според начина на възникване

 • субективен (свързан с личността на вземащия решение)
 • обективен;

Според сферата на възникване

 • външен
 • вътрешен;

Според възможността за застраховането му

 • застраховаем
 • незастраховаем;

Според възможността за диверсификация

 • систематичен (присъщ за дадена дейност и имащ масов характер на проявление)
 • специфичен ( с единично, немасово проявление);

Според степента на допустимост

 • минимален (с вероятност за проявление до 25%),
 • повишен (25-50%), критичен (50-70%)
 • недопустим (над 75%) – тази класификация се използва често и при оценяване на риска на работното място в сферата на управлението на човешките ресурси;

Според сферата на дейността

 • производствен,
 • търговски,
 • имуществен,
 • транспортен,
 • иновационен,
 • финансов

Вижте още

Източници

 • Александрова, М., “Управленски решения и риск”, изд. Авангард Прима, София, 2009; ISBN 978-954-323-606-0
 • Mill, J.S., Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, Oxford University Press, 1954
 • Марчев, А., Мирчев, М., Шереметов, Г., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Основи на управлениетo I и II”, УННС, София, 2009-2010

Външни препратки