Видове потребителски панели

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съвременните потребителски панели могат да бъдат класифицирани въз основа на различни критерии, по-важните от които са изброени по-долу.

Продуктови категории, които са включени в панела

 • бързооборотни потребителски продукти,
 • дълготрайни продукти,
 • полудълготреаини продукти

Измерваните от панела променливи

 • строго поведенчески - вид и брой на покупките, честота;
 • оценъчни - имидж и нагласи спрямо марките

Състав на извадката на панела

 • общи панели,
 • специализирани панели

Използваният метод за събиране на данни

 • самопопълване на дневник,
 • електронни записващи устрйства

Единица на изследване

 • лице,
 • домакинство

Вижте още

Източници

 • Маркетингови изследвания, Желев, С., Университетско издателство «Стопанство»
 • Mercer, D., Marketing Strategy: the Challenges of the External Environment, Penguin Books, 1998.
 • Димитър Атанасов Шопов, Лалко Стойчев Дулевски, Любомир Минчев Стефанов, Марин Александров Паунов, Христо Георгиев Малешков, Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения в България след 1990 година
 • Ръков. проект Николай Щерев, Изследване на пазарната ориентация на български индустриални фирми
 • Науч. рък. Димитър Шопов, Изследвания на пазара на труда и индустриалните отношения в България след 1990 година

Външни препратки