Видове подходи в бизнес изследванията

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
syshnot osobenosti IP3.
Примери

Могат да се дефинират няколко вида подходи в бизнес изследванията.

Проучвателен подход

Начална фаза на бизнес изследването – провежда се с цел изясняване и дефиниране на проблема по същество.

По правило, не осигурява свидетелства за задълбочени изводи!

Предполага последващо изследване с по-прецизно дефинирани цели!

Основни източници на информация:

 • Проучване на опита / експертни оценки
 • Пилотни проучвания

Описателен подход

 • Описва характеристиките на дадена съвкупност или феномен /явление, процес/
 • Осигурява известна базова информация относно същността и проявлението на проблемните ситуации

Пример

Пазара на мъжки парфюми/дезодоранти – 1/3 от обема на пазара на женски парфюми/дезодоранти –Но, расте с по-високи темпове – Жени купуват 80% от продуктите на пазара на мъжките парфюми/дезод. ??!

Дедуктивен подход

Логически подход за извличане на закономерности, протичащ “отгоре надолу”, т.е. от общото към конкретното.

Пример

 • Знаем, че Иван Иванов е мениджър.
 • По метода на дедукцията можем да заключим, че Иван Иванов е човешко същество.

Индуктивен подход

Логически подход за извличане на закономерности, протичащ “отдолу нагоре”, т.е. от конкретното към общото.

Основан е на обобщаване на установени емпирични факти, получени в резултат на проведено наблюдение.

Пример

 • Всички мениджъри, които сме виждали, са човешки същества,
 • Следователно всички мениджъри са човешки същества.

Научен подход

syshnot osobenosti IP2
Същност и особености на научния подход.

Каузален подход

Каузални БИ – провеждат се за идентифициране на ефект “причина-следствие”

По правило, изключително трудно е да се докаже каузален характер на една взаимозависимост !

Но,може да се търсят индикации за каузалност:

 1. Подходяща причинно-следствена подредба на обектите (събитията, процесите и т.н.)
 2. “Асоциирано” вариране – две променливи може да варират заедно (т.е. Корелационна зависимост)
 3. Дори – отсъствие алтернативни правдоподобни обяснения на феномена (явлението, процеса, взаимовръзката)

Вижте още

Източници

 • Gary D. Bouma, The Research Process
 • Kenneth S. Bordens, Research Design and Methods: A Process Approach
 • Anthony M. Graziano, Research Methods: A Process of Inquiry (7th Edition)
 • BOLNER MYRTLE S and POIRIER GAYLE A, The Research Process: Books and Beyond
 • Marko Sarstedt, A Concise Guide to Market Research: The Process, Data, and Methods Using IBM SPSS Statistics
 • Dawn M. McBride, The Process of Research in Psychology

Външни препратки