Видове персонал

от Администрация и управление
Версия от 12:13, 31 март 2014 на Detelina Staneva (Беседа | приноси)

(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В зависимост от функциите, които изпълняват работниците в производствения процес се подразделят на няколко вида.

Основни работници

Те участват непосредствено в технологичния процес по преработката и преобразуването на суровините, материалите, горивата и енергията и готова продукция.

Спомагателни работници

Те изпълняват спомагателни дейности при изпълнение на основните производствени функции на работниците-транспорт, складиране и съхраняване на предметите на труда и продукцията, поддръжка и ремонт на машините и оборудването, производството на резервни части, технически и качествен контрол на пкроизводствения процес и произвежданата продукция и други. Ръководители на първични или низови звена от производствения процес-началник участъци, малки цехове, бригадири и др Те също се включват в групата на работниците.

Staff2.jpg

Специалисти

Те изпълняват разработващите и контролните функции на предприятието. Тяхната дейност е свързана с техническо, технологично. икономическо. организационно-управленско и други видове обслужване на производствено-стопанската дейност. Тук се включват инженери, конструктори, технолози, проектанти, началник цехове, смени,като непосредствени ръководители на производствени звена, икономисти, организатори и др.

Ръководители (мениджъри)

Това са лицата, които осъществяват дейността по стратегическото, тактическото и оперативното управление на фирмата. От тази гледна точка те се разделят на: висши мениджъри (директорът и неговите за нестници); мениджъри на средно ниво (ръководители на производство, пазари и ресурси); оперативни мениджъри(ръководители на по- големи звена и отдели).

Помощен персонал

Тази част от персонала, която е заета с помощни и обслужващи функции на производствените и управленските кадри(мениджърите), специалистите и т.н. Към нея се вклщчват куриери, телефонистки, чистачки и др.

Охрана

Тези лица, които са заети с опазване имуществото и продукмцията на фирмата и осигуряване нормативни условия на работа. Тя може да бъде полицейска и противопожарна, въоръжена и невъоръжена и др.

Вижте още

Източници

Външни препратки