Видове параметри на анализ на чувствителността

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко параметъра, които обуславят анализа на чувствителността.

Вероятностни

  • Вероятностни, дължащи се на природата на факторите и параметър|параметрите на причинно-следствените отношения. Това са рисковете за поява на опасни явления, действия и ефекти.

Детерминирани

  • Детерминирани, които поради естеството си остават постоянни в действителността. Отразяват влиянието на контролируми постоянни фактори върху изходните параметри на риска.

Моментно вероятностни или моментно детерминирани

  • Моментно вероятностни или моментно детерминирани, отнасящи се за величини, които съществуват във всеки произволно избран, безкрайно малък интервал от време в определен диапазон.

Периодично вероятностни или периодично детерминирани

  • Периодично вероятностни или периодично детерминирани, които са величини, възникващи през конкретен период или цикъл, определен като време между два момента.

Вижте още

Източници

  • Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част І. Категория, клас, обект и предмет на риск анализа.Габрово,Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, част ІІ, 2007. ІІ 289-ІІ 295.
  • Александър, реанимация (1989 г.). Анализ на чувствителността в сложни модели решение, списанието на Американската асоциация за планиране 55: 323-333.
  • Clemson, Б., Тан, Й., Pyne, Й. и Юнал, Р. (1995). Ефективните методи за анализ на чувствителността, System Dynamics мнение 11: 31-49.
  • Ешенбах, TG и McKeague, НС (1989 г.). Изложение за използването на графики за анализ на чувствителността, The Economist Инженеринг34: 315-333.

Външни препратки