Видове пазар на финансови активи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се разграничат два вида пазари за финансови активи.

Пазар на банкови кредити

Пазар на банкови кредити – осъществяват се взаимоотношения по повод платени възвръщаеми заеми без да се оформят специални документи със самостоятелна стойност;

Пазар на ценни книжа

Finansov Pazar.jpg

Пазар на ценни книжа /капиталов пазар/ – уреждат се два вида отношения – кредитни /дългови/ и отношения на съвпадение. Видове пазари на ЦК са първичен (процесът на първоначална емисия) и вторичен (ЦК извършват вторичен оборот, фондовата борса). Целта на фондовата борса е да създава концентрация на търсенето и предлагането и намирането на оптимални цени на основата на реална неманипулирана конюнктура. БФБ осъществява своята дейност върху няколко правни основи, като търговския закон и закона за публично предлагане на ценни книжа. БФБ е акционерно дружество. БФБ работи с две национални институции на капиталовия пазар: Държавна комисия и Централен депозитор., който организира прехвърлянето на корпоративни ценни книжа. Негови членове са всички членове на борсата , големите търговски банки, БНБ, Министерство на финансите. Функциите му са водене на сметки с ценни книжа, осъществяване на плащания на ценни книжа, като не се формира печалба.

Областният управител осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта и организира разработването на мерки за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение. Той координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта.

Кметът на общината осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

Вижте още

Източници

  • Явор Русинов, Капиталови пазари
  • Ed. by Frank J. Fabozzi, Accessing Capital Markets through Securitization
  • Roy E. Bailey, The Economics of Financial Markets
  • Christopher B. Barry, John W. Peavy, Mauricio Rodriguez, Emerging Stock Markets : Risk, Return and Performance
  • David W. Blackwell, Mark D. Griffiths, Drew B., Winters Modern Financial Markets
  • Keith C. Brown, Frank K. Reilly, Analysis of Investments and Management of Portfolios
  • K. Alec Chrystal, Richard G. Lipsey, Economics for business and management

Външни препратки