Видове пазарно равновесие

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В практиката се разглеждат два вида пазарно равновесие.

Статично пазарно равновесие

Това е равновесие, което се установява за определен период от време между търсенето и предлагането. Тогава цената се стопира в определени граници. Това равновесие обаче не продължава за много дълъг период от време, поради влиянието на промените в потребността. Тези промени влияят върху търсенето и предлагането на дадена стока. В резултат на това непрекъснато се получават нови пресечни точки и статичното равновесие преминава в динамично. Самото движение от едно в друго равновесие се нарича балансиран растеж.

Динамично пазарно равновесие

То може да бъде с положително или с отрицателно значение. Когато непрекъснатото нарушаване на равновесието стимулира производителите да произвеждат по- качествени и разнобразни стоки наблюдаваме положително въздействие на динамичното пазарно равновесие. Отрицателното въздействие се проявява тогава, когато промените в равновесието водят единствено до промени в цените на стоките.

Друга класификация

  • Индивидуално пазарно равновесие - При установяване на пазарно равновесно състояние на дадена стока
  • Общо пазарно равновесие - Когато се установи пазарно равновесно състояние на всички пазари

В световната практика нито един пазар не може да съществува самостоятелно, а в взаимосвързан с други пазари. Промените в един пазар рано или късно оказват влияние върху останалите пазари. В резултат, на което се установява едно общо пазарно равновесие.

Вижте още

Източници

  • Кънев , М., „Макроикономика“, Мартилен, 2011
  • Спасов, Т., „Обща теория на пазарното стопанство- Макроикономика“, Нова звезда, 2007

Външни препратки