Видове пазарни GAP-ове

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Различните видове гапове, могат да бъдат разпределени в четири групи: обикновени, гапове на пробива, гапове на продължението и гапове на изтощението.

GAP на пробива

Гаповете на пробива (Breakaway Gaps) възникват след период на консолидация, когато цената напусне със скок диапазона, в който се е движила. Чрез тях може да се идентифицира началото на нов тренд. Обикновено са съпроводени с голямо увеличение на обема и указват оживление, и оптимизъм сред трейдърите. След формирането на възходящ гап на пробива, много често се образува и нов максимум, а ако цените продължават да растат – купувайте. След възникването на низходящ гап на пробива, обичайно се образува нов минимум, ако котировките продължат да се движат надолу – продавайте. В повечето случаи, продължителността на този вид гапове е дълга, възможно е да се затворят след седмици, месеци или даже години.

GAP на продължението

Гаповете на продължението (Continuation Gaps) се формират при наличие на ясно изразена тенденция. Те са известни и с друго название – Измерителни гапове, защото се образуват приблизително по средата на тренда, и позволяват на търгуващите, лесно да предвидят неговата продължителност. Те потвърждават оптимизмът на трейдърите и прилива на нови сили към доминиращата група, които стимулират цената да се движи без никакво усилие, в съответното направление. При възникването им, обемът нараства, в сравнение със значенията, на предишните няколко периода. Образуването на този вид гапове, при възходяща тенденция, указва силата на пазара, а при низходяща неговата слабост. Идентификацията на един гап като „Измерителен” изисква: първо наличието на тренд и второ, след появата му върху графиката на цената, да се формират екстремуми в неговото направление. Ако това не се случи, много вероятно е да имаме работа с Гап на изтощението.

GAP на изтощението

Гаповете на изтощението (Exhaustion Gaps) се образуват в края на възходяща или низходяща тенденция. Отначало те изглеждат като гап на продължението. Цената прави скок по направлението на тренда, съпроводен от голям обем на търговия. Тя обаче не формира нови максимуми или минимуми, а „спира” и не след дълго тръгва в обратна посока и закрива гапа. Това е сигнал, че пазарът се намира в период на обръщане. Гапът на изтощението предлага отлични възможности за търговия, защото след него следва стремително изменение на цената в противоположно направление. Ако идентифицирате възходящ гап на изтощението, това е подходящ момент да продавате, респективно ако откриете низходящ, можете да направите покупка.

Обикновен GAP

Обикновените гапове (Common Gaps) се образуват на относително спокойни пазари, с невисока търговска активност, в периоди без тренд. Тяхната полезност, от гледна точка на техническия анализ, е малка, защото не указват нито началото на нова тенденция, нито продължаването на настоящата. Възникват много по – често от другите видове гапове, но тяхното времетраене е кратко, само след няколко периода, те се запълват. При възникването им, обемът може да нарасне, но бързо се връща към предишните стойности. След формирането на възходящ обикновен гап, не се образува нов максимум, съответно след низходящ няма нов минимум. Всичко това говори за незаинтересованост от страна на трейдърите. Този вид гапове не дава добри възможности за дилинг, но принципно е възможно да спечелите, търгувайки в противоположно на тяхното направление.

Вижте още

Източници

Външни препратки