Видове опции

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съществуват различни видове опции.

Класически

Има два класически вида опции, които се наричат обикновени ванила опции (plain vanilla options):

 • Кол опция (call) – дава правото да се купи актив на определена ударна цена (strike price) и падеж (maturity,expiry date), като цената която се плаща се нарича премия. Притежателят на опцията разчита на покачване на цената на актива в бъдеще.
 • Пут опция (put) – дава правото да се продаде актив на определена цена и падеж. Съответно очакванията на купувача са цената на актива да се понижи.

От гледна точка на падежа, опциите се делят на: европейски тип, при който опцията може да се изпълни само на падежа. При американския тип опции правото може да се изпълни по всяко време преди крайната дата. И по-рядко се среща бермудският тип – опцията може да се изпълни на няколко определени предварително дати.

Ценови

В зависимост от моментното положение на ударната цена и текущата цена на актива, опциите се делят на:

 • At-the-money options, при които двете цени съвпадат.
 • In-the-money options, при CALL опции ударната цена е по-ниска от текущата, а в случаите на PUT - по-висока.
 • Out-of-the money options - при тях ударната цена е по-висока при CALL опциите и обратно, по-ниска при PUT от текущата цена на актива.

Екзотични

Освен класическите опции в наши дни стават популярни т.н. екзотични опции, като пример за такива са:

 • One-Touch Option – купувачът получава стойността на опцията, ако цената достигне до предварително определена цена преди падежа на опцията.

Double No-Touch Option – при тази опция има две бариери в цената - под и над настоящата, като купувачът получава компенсацията си, ако цената се движи в тези граници и не ги премине.

 • Double One-Touch Option – разновидност на горната, когато цената премине една от бариерите, купувачът получава стойността на опцията.
 • Knock-In Option – опцията започва да функционира като обикновена ванила опция, когато цената премине определено ниво.
 • Knock-Out Option – обикновена ванила опция, която престава да съществува, когато цената достигне определено ниво.

Според срока на валидност на правото за покупка/продажба

 • Американски тип - дават право на своя държател да упражни правото си на покупка/продажба през целия период от сключване на сделката до изтичането на срока на валидност.
 • Европейски тип - дават право на своя държател да упражни правото си на покупка/продажба само в момента на изтичането на срока на тяхната валидност.

Вижте още

Източници

 • Lawrence G. McMillan, Options as a Strategic Investment, Third Edition
 • W. Edward Olmstead, Options for the Beginner and Beyond: Unlock the Opportunities and Minimize the Risks
 • Sheldon Natenberg, Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques
 • Lawrence G. McMillan, McMillan on Options (A Marketplace Book)

Външни препратки