Видове обратна връзка

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Обратната връзка може да бъде половителна и отрицателна.

Положителна

При положителната обратна връзка, когато стойностите на изхода се увеличават въздействието е насочено към увеличаване на стойностите на входа.При използването на силна положителна обратна връзка и липсата на стабилизиращи сили може да доведе до унищожаване на системата.

Отрицателна

Когато въздействието на изхода на системата е с противоположен знак, т.е. ако стойностите на изхода нарастват, въздействието е насочено към намаление на стойностите на входа и обратно, то връзката е отрицателна. Например, при една система за отопление, при повишаване на температурата (изхода на системата) се намалява подаването на топлина (входа на системата). Отрицателната обратна връзка води до стабилизиране на системите на дадено равнище или в определени граници.

Вижте още

Източници

  • Андреева,Мария Йосифова, „Въведение в кибернетиката”, Академично изд.Ценов, 1995*
  • Lucas,Chris, Cybernetics and Stochastic Systems, статия
  • Ashby,W.Ross, An Introduction to Cybernetics, Chapman&Hall Ltd,1957
  • Wiener,Norbert, Cybernetics or Control and Communication in the animal and the Machine,MIT Press,Cambridge

Външни препратки