Видове облигации

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко вида облигации.

Според начина на договарянето на условията и начина на плащане

Дисконтни

Дисконтни - при създаването си тези облигации имат номинална стойност, но при закупуването им се прави отбив по нея. Този отбив се нарича дисконт, който фактически представлява лихвата по заема. Тези облигации не носят на притежателя си лихвени плащания. Доходът от тях е разликата между номиналната и реалната цена. Дисконтни облигации са държавните ценни книжа като друго тяхно наименование е още облигации с отстъпка.

Купонни

Купонни - те са с фиксирана номинална стойност,което е и тяхната покупна цена. Плащанията стават периодично, чрез купони. Срещу предоставянето на купона на определени дати се изплаща фиксираната по облигацията лихва. Те са по-разпространеният вид облигации.

Други

ДЦК

Държавни ценни книжа - преобладаваща част от този вид облигации са в портфейла на търговските банки. Тези ценни книжа се емитират от държавата за покриване на бюджетния дефицит

Мунициални

Mунициални облигации - издават се от общините главно за финансиране на капитални разходи

За доходи

Облигации за доходи – произлизат от приходи от даден проект, власт или от постъпления от точно определен данък.

Спестовни

Спестовни облигации - те са ценни книжа с твърд лихвен процент.

Еврооблигации

Еврооблигации - това са облигации, които се предлагат извън страната на заемополучателя и обикновено извън страната, в чиято валута са определени стойностите на ценната книга.

Корпоративни

Корпоративни (фирмени) облигации - издават се от фирми. Обхващат точно определени плащания в точно определено време, като са осигурени правни гаранции в случай на просрочка.Корпоративните облигации са с по-висок лихвен процент от лихвите по държавните облигации, тъй като рискът от неизплащане при тях е по-голям.

Конвертируеми

Kонвертируеми облигации - това са ценни книжа, които дават право на своя притежател да ги замени за точно определен брой обикновени акции. Kонвертируемите облигации имат всички качества на обикновените облигации - те са документ за емисия на дълг, носят доход под формата на лихва, подлежат на погасяване след определен период. Освен, че носи доход тя дава възможност на притежателят й да се възползва от нарастване на стойността на обикновените акции. Конвертируемите облигации се емитират предимно от бързо развиващи се фирми, тъй като осигуряват сравнително евтино финансиране за фирмата и минимално покритие на риска за инвеститорите.

Вижте още

Източници

  • Класификация на ценните книжа
  • Същност и видове ценни книжа
  • Ричард Кач, Техники за избор на печеливши акции
  • Николай Китанов, За акциите и борсата
  • Николай Китанов, Нова книга за акциите и борсата 2000
  • Марк Левинсън ; Прев. от англ. Иванка Дилкова, Финансови пазари
  • Тодор Стефанов Недев, Борси и борсови сделки 2008
  • Надежда Николова, Основи на финансите

Външни препратки