Видове мислещи шапки по цвят

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има 6 вида мислещи шапки.

Бяла шапка

Бялата шапка представя фактите и информацията за ситуацията и проблема. Това е обективно знание, повече описание отколкото обяснение. 

Анализът на бялото ни показва, че то е съставено от всички налични цветове в природата. Богатството на емоции и чувства в него му позволява да бъде обективно, имайки в себе си всяка страна и гледна точка

White hat
Бялата шапка

Основни характеристики на бялото мислене:

 • Отбелязва противоположните гледища когато има конфликт на информацията
 • Преценява точността и уместността на информацията
 • Отделя фактите от интерпретациите, извлича информацията от мненията
 • Отбелязва какво трябва да се предприеме, за да се премахнат неясноти
 • Констатира нечии чужди чувства
 • Формулира точната и нужна информация

Въпроси за Бялата шапка:

Каква информация имаме по въпроса?

Каква информация бихме искали да получим допълнително?

От каква информация се нуждаем?

Как ще получим липсващата информация?

Това факт ли е или мнение?

Кой от тези факти има отношение към нашето обсъждане?

Червена шапка

Червената шапка представя емоционалните усещания за проблема или ситуацията. Това е субективно преживяване, чувства и интуиция. 

Червеното е най-физическия цвят.Едуард Де Боно го свързва с първичните реакции, които предизвиква проблема или кризата. Червеното е цветът с най-ниска честота на трептене и е символ на първичното. Разглеждат се по-скоро емоциите, получени интуитивно.

Red hat
Червената шапка

Основни характеристики на червеното мислене:

 • Извежда на преден план и легитимира ирационалното – чувствата и емоциите – за да не влияят скрито върху мисленето
 • Вътрешното чувство е процеса на достигане на решения
 • Кратко и експресивно
 • Пълна свобода да се изразят чувства, инстинкти, интуиция
 • Не изисква обосноваване на причини за чувствата
 • Може да се използва при вземането на решение
 • Може да се използва след вземането на решение
 • Има две големи групи усещания – чувства и емоции и сложни преценки –интуиция, предчувствие, усет, вкус, естетически предпочитания

Въпроси за Червената шапка:

 • Какви са чувствата ми в момента?
 • Какво ми подсказва интуицията?
 • Как реагирам със стомаха си на това?

Зелена шапка

Зелената шапка произвежда нови идеи, предложения и решения. Тя е символ на открито и творческо мислене. 

Зеленото се намира в средата на Нютоновия спектър. То е цвета на природата и баланса. Без баланс, няма креативност и идейност. Слагайки зелена шапка се отприщва силата на творческото начало във вас.

Green hat
Зелената шапка

Основни характеристики на зеленото мислене:

 • Подпомага търсенето на нови идеи и алтернативи
 • Търси начини да поправи недостатъците в съществуващите идеи
 • Създава микроклимат на креативност
 • Осигурява време за съзнателно творческо усилие
 • Балансира естествената склонност към черно мислене
 • Не е нужна обосновка
 • Използва латерално мислене
 • Използва провокация и задвижване
 • Използва движение вместо преценка
 • Преценка: "Как тази идея съответства на това, което знам? Как съответства на установените модели на собствения ми опит?"
 • Движение: Идеята се използва заради нейната моторна стойност, моторен ефект
 • Извличане на движението от идеята
 • Търси алтернативи докрай – отвъд познатото, очевидното и задоволителното
 • Оформяне и адаптиране на идеите – според изисквания на ситуацията и на хората
 • Всеки е креативен

Въпроси за Зелената шапка:

 • Има ли други начини да направим това?
 • Какво друго можем да предприемем?
 • Какви възможности има тук?
 • Какво ще ни помогне при този проблем?

Жълта шапка

Жълтата шапка събира положителните аспекти на решението, предимства или бъдещи ползи. Тя също представя положителната мотивация на избраното решение. 

Жълтото е цвета на разума и добротата. Изключително вдъхновяващ и положителен цвят, жълтото събужда и стимулира мисловните способности.

Yellow hat
Жълтата шапка

Основни характеристики на жълтото мислене:

 • Изисква съзнателно усилие, по-малко естествено е от черното
 • Логическа обосновка
 • Добре взаимодейства с черното – силен оценяващ инструмент
 • Усилва креативните идеи и новите посоки
 • Търси положителните страни - силните страни, възможностите
 • Концентрация върху ползите
 • Откриване на потенциални ползи
 • Конструктивно мислене, реализация на идеите
 • Действеност, реализация
 • Изследователски и предприемачески дух
 • Генериране на предложения
 • Изграждане на предложенията
 • Алтернативни подходи
 • Оптимизъм, умозрително положително за бъдещето
 • Благоприятни възможности
 • Предложения и препоръки
 • Конструктивно и творческо, ефективност и промяна (нови идеи) – взаимодействие със Зелената шапка

Въпроси за Жълтата шапка:

 • Какви са ползите?
 • Какви са позитивите?
 • Какви са ценните неща?
 • Каква интересна и полезна концепция има в тази идея?
 • Как можем да накараме това да заработи?

Черна шапка

Черната шапка събира всички негативни аспекти за правилното разрешение или решение. Този, който я носи описва заплахи, неудобства или лоши последици. 

Черното, за разлика от бялото показва липса на цвят. Липса на емоции и знание. Черното се е наложило като “отрицателният, мрачен цвят”. Всъщност няма отрицателно зареден цвят,черното е просто липса на цвят.

Black hat
Черната шапка

Основни характеристики на черното мислене:

 • Мисленето на Черната шапка не е спор – то е обективен опит да се нанесат върху картата негативните елементи
 • Това е логически негативното, обосновано негативното
 • Може да посочва и грешките в мисленето
 • Може да оспорва факти и данни
 • Може да оценява негативно идеята с оглед на миналото, за да се види доколко тя съответства на това, което е известно.
 • Може да направи негативна проекция на идеята в бъдещето, за да се открият възможните засечки и провали - умозрително негативно
 • Опасност от прекомерна употреба
 • Посочва трудностите, заплахите и слабостите
 • Обяснява защо нещо няма да стане
 • Трябва да дава логическа обосновка на резервираността
 • Силен инструмент за оценка след Жълтата шапка
 • Очертава път на усъвършенстване и решаване на проблема пред Зелената шапка

Въпроси за Черната шапка:

 • Какви могат да бъдат възможните проблеми?
 • Какви могат да бъдат трудностите?
 • Какви са моментите на опасност?

Синя шапка

Синята шапка представлява контрол върху целия процес. Тя предлага последващите стъпки по време на срещата и след това. Тази шапка позволява участниците да променят процеса и да фокусират метода правилната посока. 

Синьото дава чувството за дълбочина. Чрез него изплува истината за обективната реалност.Синьото подпомага контролиращият процеса. В синьото се крие достатъчно сила за промяна и контрол.

Blue hat
Синята шапка

Основни характеристики на синьото мислене:

 • Роля на фасилитатор
 • Програмира обсъждането – твърди и гъвкави програми
 • Задава цел, формулира проблема
 • Концентрира и разконцентрира обсъждането
 • Задава въпроси
 • Поставя на задачи за мислене
 • Коментира
 • Подава заявки за мисленето (шапката), което е нужно
 • Следи за правилата и времето
 • Прави обобщения и заключения, отчет


Въпроси за Синята шапка:

 • Какъв е нашият дневен ред?
 • Каква е следващата ни стъпка?
 • Каква шапка да ползваме сега?
 • Как можем да обобщим дискусията до момента?
 • Какво е нашето решение?

Вижте още

Източници

 • Edward de Bono, Six Thinking Hats
 • Edward De Bono, Lateral Thinking: Creativity Step by Step (Perennial Library)
 • Edward De Bono, Creativity Workout: 62 Exercises to Unlock Your Most Creative Ideas
 • Michael Michalko, Thinkertoys: A Handbook of Creative-Thinking Techniques (2nd Edition)
 • Gerald J. Langley, Ronald Moen, Kevin M. Nolan, Thomas W. Nolan, Clifford L. Norman, Lloyd P. Provost, The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (JOSSEY-BASS BUSINESS & MANAGEMENT SERIES)

Външни препратки