Видове метриран признак

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има 2 вида метриран признак.

Прекъснат

Прекъснати метрирани признаци - приемат само определени стойности при отделните единици на статистическата съвкупност. Те могат да са само цели числа , напр. брой живородени деца в едно семейство , те могат да са 1,2,3,4 но не и 1.6 , 3.7 и т.н.

Непрекъснат

Непрекъснати метрирани признаци - приемат всякакви значения при отделните единици на статистическата съвкупност. Естествено тези значения са в някакъв диапазон , предопределен от същността на изследваното явление. Същественото тук е , че НЕ е в сила изискването признакът да приема строго определени значения. Напр. признака по доход на лице от населението за определен период от време може да бъде 178хил лева на друго 789хил лева на трето 253хил лева и т.н.

Вижте още

Източници

  • доц., д-р Мишев Георги, доц., д-р Цветков Стоян, „Статистиска за икономисти” Трето Преработено и допълнено издание 2008г

Външни препратки