Видове мерки за информация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Информацията се измерва с помощта на няколко мерки.

Синтактическа

Синтаксическа мярка за информация е общото количество информация, без да се търси смисленото и отношение към обекта.

Семантическа

Семантическа мярка за информация - количеството информация, което има смислено значение

Тезаурусна

Тезаурусна мярка - свързва семантичните свойства на информацията със способностите на потребителя да възприеме полученото съобщение. Тезаурус - съвкупност от сведения, с които разполага потребителя или системата.

Прагматична

Прагматична мярка за информации - определя полезността (ценността) на информацията за достигане от потребителя на поставена цел. Ценността на информацията е целесъобразно да се измерва в същите единици (или близки до тях), в които се измерва една целева функция.

Вижте още

Източници

 • Claude E. Shannon, N.J.A. Sloane, Aaron D.Wyner - Claude Elwood Shannon: Collected Papers
 • Claude E. Shannon and Warren Weaver - Mathematical Theory of Communication
 • John Robinson Pierce - An Introduction to Information Theory: Symbols, Signals and Noise
 • G.J. Chaitin - The Limits of Mathematics A Course on Information Theory and the Limits of Formal Reasoning
 • G. Chaitin - Information, Randomness Incompleteness
 • David J.C. MacKay - Information Theory, Inference, and Learning Algorithms
 • Robert M. Losee - A Discipline Independent Definition of Information
 • Tom Carter - An Introduction to Information Theory and Entropy
 • G. Chaitin - Algorithmic Information Theory
 • D. MacKay - A Short Course in Information Theory
 • C.E. Shannon - A Mathematical Theory of Communication

Външни препратки