Видове машини

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В зависимост от основната цел на преобразуването се разграничават три вида машини: енергетични (двигателни или трансформиращи); работни (транспортни или технологични); информационни.

Енергитични

Енергетичните машини са предназначени за преобразуване на всякакъв вид енергия в механична енергия, и се наричат двигатели. Това са например електродвигатели, двигатели с вътрешно горене, турбини, компресори, парна машина и други. Разпространени са и екетрогенераторите.

Работни

Работната машина превръща механичната енергия в полезна работа. Работните машини се разделят на технологични и транспортни.

Технологични

В технологичните машини обработваният материал може да бъдат в твърдо, течно или газообразно състояние. Целта на трансформацията на материала в тези машини е да се промени формата, свойствата, състоянието или местоположението му. В транспортните машини материалът е пренасяният обект, като превръщането му се състои в промяна на неговото положение. Към технологичните машини се отнасят металорежещите машини, валцуващите машини (прокатни станове), опаковащите машини,печатарски машини.

Транспортни

Към транспортните машини се отнасят транспортните средства – автомобили, самолети, хеликоптери, елеватори.

Информационни

Информационните машини са предназначени за преобразуване на информация. Ако информацията е представена под формата на числа, машината се нарича сметачна или изчислителна, като например аритмометър, механичен интегратор, механична сметачна машина. Чарлз Бабидж е конструирал машина за изчисление на логаритми и други функции през 1837 г. Неговата машина Difference engine е първият механичен калкулатор и се счита за предшественик на днешните компютри. Но те, макар и известни в началото на разработването им като електронно-изчислителни машини, строго погледнато не са машини, тъй като в тях механичните движения се изпълняват само при спомагателни дейности, но името е запазено поради историческата приемственост от сметачните машини. Машина, в която всички трансформации на енергия, материали, информация, се извършват без пряка намеса на човека, се нарича машина-автомат, или просто автомат. Наборът от автомати, свързани в серия един с друг и предназначени да изпълняват специфични процеси, образува автоматизирана линия.

Вижте още

Източници

  • Drew Conway and John Myles White, Machine Learning for Hackers
  • Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
  • Michael Lewis, The Big Short: Inside the Doomsday Machine

Външни препратки