Видове локални мрежи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Видовете мрежи се делят според няколко признака.

Според организацията

Според организацията на управлението локалните мрежи са два основни вида:

Мрежи с равноправен достъп

Мрежи с равноправен достъп (peer-to-peer) - При мрежите с равноправен достъп се позволява всеки компютър в мрежата да работи и като клиент, и като сървър. Този вид мрежи премахват нуждата от скъп сървър, но имат извести недостатъци. Споделените файлове са разпръснати из цялата мрежа, което затруднява тяхната защита. Администирането на мрежата като цяло е трудно, защото на всеки компютър трябва се поддържа списък на потребителите.

Мрежи клиент-сървър

Мрежи клиент-сървър (client-server) - При мрежите клиент-сървър един от компютрите има централна роля и се нарича сървър, а останалите се наричат клиенти. Те ползват услугите, осигурени от сървъра. Персоналните компютри, които са клиенти в мрежата, често се наричат работни станции.

Според топологията

Основните типове топологично структуриране са: звездовидно, token ring (токен ринг, букв. "маркеров кръг") и шина (Bus). Топологичните деления се различават по начина на пренос на данни:

Звезда

Най-разпространената мрежова структура която се използва днес е тип „звезда“. При нея всеки един компютър се свързва чрез кабел директно към комутатора - суич или рутер.

Token ring

Мрежа тип „token ring“ - При структурата token ring всеки компютър е свързан само с двата съседни, като така се получава затворен кръг. Информацията може да се движи само в една посока, като се задава централно, кой компютър може да предава данни в даден момент. Това се извършва чрез маркера (token), който представлява 3 битов сигнал и циркулира по кръга. Този вид мрежа е структурирана така, че когато даден компютър получил сигнала, той се активира и може да предава информация към съседния компютър. За да се активира съседния компютър, той първо трябва да изчака маркера, който фактически определя кой компютър да ползва комуникационния канал.

Шина

Най-старият вид е топологията тип — шина. При нея всички компютри са свързани с един кабел. Тъй като мрежата има начало и край, трябва да се добави терминатор в двата края на мрежата. Терминаторът предпазва линията от т.нар. „отскачане на сигнала”. Ако липсва терминатор сигналът, достигайки до края на линията, отскача и се връща обратно, което пречи на останалите изпратени сигнали. При тази система всеки компютър изпраща своите съобщения едновременно към всички останали, а компютърът получател приема само пакетите, които са адресирани до него. Всички останали биват игнорирани. Ако няколко компютъра се опитат да предават данни по едно и също време се получава колизия (сблъсък) на пакетите.

Според йерархията

Йерархичното деление е основно на два типа:

  • работна група (Workgroup) - при работната група всички компютри са равнопоставени
  • домейн (Domain) - в домейна йерархичната структура е пирамидална

Вижте още

Източници

  • Steven S. Skiena, Miguel Revilla, Programming Challenges
  • Доц. Антон Петров, Лекции по компютърни архитектури, Факултет по математика и информатика СУ, 2010
  • Andrew Hunt, David Thomas, The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master

Външни препратки