Видове лихви

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Размерът на лихвите зависи от равнището на лихвените проценти, но в значителна степен върху него се отразяват и начините на определянето и плащането им. В практиката се използват различни начини на олихвяване на капитала и плащане на лихвите и от там - различни видове лихви, поради което при дадено равнище на лихвените проценти за спестяванията и за кредитите е въозможно абсолютният размер на плащаната лихва по отделните видове кредити да е различна.

Според начина на начисляване

  • При простата лихва паричната сума, върху която тя се начислява е една и съща за всеки период, т.е. лихвоностният капитал остава постоянна величина.
  • Когато начислената лихва се прибавя към капитала за олихвяване заедно с него, е налице сложно олихвяване, а лихвата се нарича сложна При него лихвата се превръща в капитал, т.е. капитализира се и следователно самата лихва носи лихва на кредитора. При сложното олихвяване лихвата се начислява по традиционната формула за установяване на бъдещата стойност на кредита или депозита.

Според момента, в който се заплаща или се прибавя към капитала

  • Когато лихвата се начислява и заплаща в края на периода, олихвяването се нарича декурзивно и съответно лихвата декурзивна. Декурзивната лихва може да бъде и проста и сложна. Описаните до тук методи на просто и сложно олихвяване са декурзивни.
  • Антиципативната лихва се приспада от договорения размер на кредита, или се капитализира в началото на периода на олихвяване. Тази лихва също може да бъде и проста, и сложна. При простото антиципативно олихвяване лихвата се начислява за договорения период от време и се изплаща предварително в момента на предоставянето на кредита. Сложното антиципативно олихвяване представлява многократно повторение на модела на простата антиципативна лихва.

Вижте още

Източници

Външни препратки