Видове корпоративни дългови ценни книжа

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се обособят три вида корпоративни дългови ценни книжа.

Търговски книжа

Търговските книжа (commercial paper) са краткосрочни дългови ценни книжа, издавани от корпорации, чиито матуритет варира от 1 до 270 дни. Те представляват необезпечени записи на заповед, които се търгуват на паричния пазар. Търговските книжа обикновено биват издавани с цел покриване на краткосрочни задължения и с дисконт, отразяващ настоящите пазарни лихвени нива.

Търговските книжа се възприемат като много сигурна инвестиция, защото финансовото състояние на една компания лесно може да бъде предвидено за толкова кратък период. Обикновено само фирми с висок кредитен рейтинг емитират търговски книжа.

Средносрочни бележки

Средносрочните бележки (Medium Term Note/MTN) са корпоративни бележки, периодично предлагани на инвеститори посредством дилъри. Инвеститорите могат да избират между различни матуритети, вариращи от девет месеца до 30 години. Обикновено средносрочните бележки се изплащат за периода от 5 до 10 години.

За разлика от повечето облигации, които се продават и купуват на борсата, средносрочните бележки обикновено се поръчват чрез брокер. Те почти винаги са предмет на интереса на институции или инвеститори с високи доходи и почти не биват изкупувани от малки или средни инвеститори. Останалите им характеристики имат много сходства с тези на корпоративните облигации: необезпечени, без опция за обратно изкупуване, с фиксирани купонови лихви и инвеститорски рейтинг. Те са широко използван метод за набиране на капитал от големите корпорации и правителствените агенции. Това търсене е довело до по-сложни средносрочни бележки с плаващи лихви и матуритет от 9 месеца до 30 години или повече.

Корпоративни облигации

Корпоративните облигации (corporate bonds) биват емитирани от фирми при нужда от кредитиране. Корпорациите прибягват до тях, когато не могат да използват банков заем или за да избегнат зависимост от банки и други финансови институции. Те представляват задължение на фирмата спрямо инвеститора и биват определяни като дългосрочни дългови ценни книжа, тъй като матуритетът на повечето е след повече от година от емисията. Корпоративните облигации са по-високорискови от държавните. Съответно и лихвите по тях почти винаги са по-високи. Корпоративните облигации се издават с номинал от 1000 единици и почти винаги имат стандартна купонова структура на изплащане.

Вижте oще

Източници

  • Китанов, Николай, „Нова книга за акциите и борсата”, АРТ ГРАФИК, 2000
  • Николова, Надежда, „Корпоративни финанси: Част първа”, Ciela, 2007

Външни препратки