Видове контрол

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Най-общо контролът може да се раздели на основни и конкретни форми на контрол. Основни са тези форми на контрол, които имат по-голяма представителност и се смятат за базови.

Държавен и обществен

Държавният контрол се осъществява от специално създадени институции. Той произтича от правото на държавата да управлява своята собственост и да защитава своите интереси. Типични представители на държавния контрол са финансовия, стопанския, контрола осъществяван от сметната палата и др.

Контролът осъществяван от държавните органи е строго регламентиран. Оценките му са документирани по определен от закона ред, а изводите и указанията са императивно представени;

Общественият контрол е сравнително слабо проявен, но е израз на критичното отношение към поведението на държавни институции, служебни лица, към личностните прояви в отделни организацияи.

Вътрешен и външен

Според мястото на субекта и обекта , контролът е вътрешен и външен.

Вътрешен е контролът , когато субекта и обекта са в непосредствена близост или са в една система.

Външен е контролът, при който имаме отдалеченост на субекта от обекта, т.е. те са в различни системи. Външният контрол показва наличие на йерархия в управлението.

Независим

Той е особен род проявление на контролната функция. Приема се ,че независим е контрола, който се подчинява единствено на закона и не принадлежи към никоя държавна или друга институция. В развитите икономически страни независимия контрол се осъществява в две форми:

  • Държавен одит – извършва се от сметната палата и се подчинява само на Парламента;
  • Независим одит – контрол на одиторите , които имат призната по съответния законодателен ред правоспособност да проверяват и заверяват годишни счетоводни отчети.

Материален и документален

Контролът се разглежда като материален и документален въз основа на специфични особености на обекта и субекта на въздействие.

Документален е контрола върху цялата документация и съдържащото се в нея.

Материален е контрола върху съдържащите се в документа процеси, които може да се разглеждат и като инвентаризация.

Дистанционен

При него няма контакт между субекта и обекта. Този вид контрол все повече ще намира място в управлението. При него само сателитна връзка позволява да се наблюдават и контролират някои процеси.

Вижте още

Източници

Външни препратки