Видове комуникация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Комуникацията може да се раздели на няколко основни вида.

Същност

 • Пряка и опосредствана комуникация – според вида на използваната медия. При пряката се използват само телесни средства, а при опосредстваната се използват странични технически средства;
 • Контакна и дистантна – според разстоянието между участниците;
 • Монологична, динамична и комбинирана ;
 • Двупосочна и еднопосочна – според възможността за обратна връзка;
 • Зрителна, слухова, тактилна, вкусова, обонятелна – според канала;
 • Всекидневно битова, дидактична, религиозна, научна;
 • Масова и междуличностна – според участниците

Вижте още

Източници

 • М.Харизанова, Мениджмьнт
 • Христо Кафтанджиев, Хармония в рекламната комуникация по-презаредена
 • Христо Кафтанджиев, Хармония в рекламната комуникация ( много презаредена)
 • Прев. от англ. Златомира Иванова, Комуникацията, която информира и влияе
 • Ed. by Петър Деянов, Комуникацията:семиотичен, психологически и синейдетичен прочит 1998
 • Рада Пенева Кършакова, Научна комуникация
 • Валерия Пачева, Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация
 • Здравко Райков, Публична комуникация
 • Здравко Райков, Технология и техники на публичната комуникация

Външни препратки