Видове комплексност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Комплексността може да се обособи на организирана и неорганизирана.

Същност

Един от проблемите, в решаването на въпросите за скомплексността е концептуално разграничаване между големия брой различия във връзките, които съществуват в случайните колекции, а понякога и по-малкият брой на връзките между елементите на системите, в които ограниченията (свързани със съответствието на иначе независимите елементи ) едновременно редуцират вариациите от елементи и създават отличителен режими еднообразни, корелирани връзки или взаимодействия.

Уивър възприема и решаване на този проблем, по най-малкия прелиминарен начин, като прави разлика между "неорганизирана комплексност" и "организирана комплексност".

Според него сложността произтича от конкретната система, която има много голям брой части (милиони части или много повече). Въпреки, че взаимодействието на частите в "неорганизираната комплексна" ситуация може да се разглежда до голяма степен като произволно, свойствата на системата като цяло могат да се разберат чрез използването на вероятности и статистически методи.

Неорганизирана

Основен пример за неорганизирана комплексност е газ в един съд с газовите молекули като частици. Някои предполагат, че система та на неорганизираната комплексност може да се сравни например с (сравнително) опростените планетарни орбити – последните могат да бъдат обяснени с прилагането на Законите на Нютон.

Организирана

Организираната комплексност според Уивър се крие в липсата на случайни или поставени в съотношение взаимодействия между различните части. Тези свързващи връзки създават диференцираната структура, която може като система, да взаимодейства с други системи. Координираната система проявява свойства, които не са продиктувани от отделните части.

Броят на частите не трябва да бъде много голям. Системата на организираната комплексност може да бъде разбрана чрез използването на моделирането и симулацията, особено моделирането и симулацията с компютри. Един пример за организирана комплексност е градът с кварталите като механизъм за живеене, заедно със съседите като части на системата.

Вижте още

Източници

  • Lewin, Roger (1992). Complexity: Life at the Edge of Chaos. New York: Macmillan Publishing Co;
  • Waldrop, M. Mitchell (1992). Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. New York: Simon & Schuster;
  • Czerwinski, Tom; David Alberts (1997). Complexity, Global Politics, and National Security. National Defense University;
  • Smith, Edward (2006). Complexity, Networking, and Effects Based Approaches to Operations;
  • Greenlaw, N. and Hoover, H.J. Fundamentals of the Theory of Computation, Morgan Kauffman Publishers, San Francisco, 1998;
  • Blum, M. (1967) On the Size of Machines, Information and Control, v. 11, pp. 257–265;
  • Mark Burgin (2005), Super-recursive algorithms, Monographs in computer science, Springer;
  • Meyers, R.A., (2009) "Encyclopedia of Complexity and Systems Science;

Външни препратки